868 พระเจ้าในรูปมนุษย์ทรงพระราชกิจอย่างเงียบๆ เพื่อช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คน

เพื่อทรงราชกิจใหม่

ช่วยพวกเราพ้นความเสื่อมทราม

ทรงสงวนคำอธิบาย

พระองค์ทรงงานเป็นขั้นตอน

ด้วยแผนการที่ทรงจัดวาง


Verse 1

พระวจนะเพิ่มขึ้นในทุกวัน

ปลอบประโลม เตือนความจำ

ตักเตือน และว่ากล่าว

จากสุภาพอ่อนโยน เป็นดุดันเปี่ยมล้นบารมี

แสดงพระกรุณา พวกเราสั่นด้วยยำเกรง

ทุกสิ่งที่ตรัสนั้นเผยความลับลึกสุดของพวกเรา

พระวจนะทิ่มแทงพวกเราให้ได้ละอาย

น้ำดำรงชีวิต พระองค์เตรียมให้เรื่อยไป

เพราะพระองค์

พวกเราจึงอยู่กับพระเจ้าเผชิญหน้ากัน


Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คน

เพื่อทรงราชกิจใหม่

ช่วยพวกเราพ้นความเสื่อมทราม

ทรงสงวนคำอธิบาย

พระองค์ทรงงานเป็นขั้นตอน

ด้วยแผนการที่ทรงจัดวาง


Verse 2

พวกเราขอบพระคุณองค์พระเยซูเจ้าบนสวรรค์

แต่ไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกมนุษย์ผู้นี้เลย

ผู้ซึ่งแสนธรรมดา แต่ทว่าครองเทวสภาพ

พวกเราไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้

พระองค์ทรงงานในร่างมนุษย์

แสดงความในใจ ไม่ใส่ใจการปฏิเสธของคน

ดูราวจะทรงให้อภัยความเขลาของคนนิจนิรันดร์

อดทนความไม่เคารพของคนตลอดกาล


Verse 3

พระวจนะมีพลังแห่งชีวิต

แสดงหนทางให้เดิน ให้พวกเราได้รู้ความจริง

พระวจนะชักนำให้ใส่ใจเสียงจากพระทัย

ของบุคคลนี้ที่แสนจะธรรมดา

ทรงพยายามทุกหน ทางหลั่งเลือดจากพระหทัย

ทอดถอนพระทัย กรรแสงอย่างเจ็บปวดเพื่อเรา

ทรงทนละอายเพื่อชะตากรรมความรอดของพวกเรา

พระหทัยหลั่งเลือดและน้ำตา เพราะพวกเราทรยศ


Pre-chorus

ไม่มีผู้ใดเป็นและครอบครองเช่นนั้นได้

ไม่มีใครเทียบความอดทนของพระองค์

ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะมีความรัก

และความอดทนเช่นนั้น


Chorus

พระเจ้าบังเกิดเป็นมนุษย์

ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คน

เพื่อทรงราชกิจใหม่

ช่วยพวกเราพ้นความเสื่อมทราม

ทรงสงวนคำอธิบาย

พระองค์ทรงงานเป็นขั้นตอน

ด้วยแผนการที่ทรงจัดวาง

ด้วยแผนการที่ทรงจัดวาง

ทรงจัดวาง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 867 พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

ถัดไป: 869 พระเจ้าทรงทนทุกข์ใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger