116 พระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อนำทางมนุษย์เสมอมา

Verse 1

ตั้งแต่พระเจ้าทรงเริ่มต้น การบริหารและจัดการ

พระองค์ทุ่มเท และทรงอุทิศพระองค์เต็มที่ 

ในการทรงงานเสมอมา

ทรงปิดบังไม่ให้คนรู้ตัวตนพระองค์

แต่พระองค์ก็ทรงอยู่เคียง 

ไม่เคยละทิ้งหรือลาจากมนุษย์ไปที่ใดเลย

Chorus

พระเจ้าทรงแสดงพระอุปนิสัย

ทรงนำทางมวลมนุษย์ทั้งปวง 

ด้วยแก่นแท้ของพระองค์

พระองค์ทรงงานกับมนุษย์ผ่านพระปรีชาญาณ 

สิทธิอำนาจและพระอิทธิฤทธิ์

ทรงนำสู่ยุคธรรมบัญญัติ

แล้วมาสู่ยุคพระคุณ และยุคแห่งราชอาณาจักร

Verse2

แม้พระองค์จะทรงปิดบังตัวตนของพระองค์

น้ำพระทัยของพระองค์ สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

ได้ถูกเปิดเผย เผยให้มาชัดเด่น 

เพื่อให้เหล่าผู้คนได้เห็น ได้รับประสบการณ์

Chorus

ถึงแม้มวลมนุษย์จะมองไม่เห็น 

และไม่อาจสัมผัส หรือแตะต้องพระเจ้าได้เลย

พระอุปนิสัย แก่นแท้ ที่มวลมนุษย์ได้เผชิญ

นั้นคือการแสดงออกของพระองค์

Bridge

หากไม่คิดกันในเรื่องวิธีการ 

ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทรงงาน

พระองค์มักปฏิบัติต่อผู้คน ผ่านอัตลักษณ์ที่จริงแท้

ตรัสในสิ่งที่สมควร 

ทรงกระทำในสิ่งที่พระองค์ควรกระทำ

Chorus

ไม่สำคัญว่าพระเจ้าตรัสมาจากที่ใด 

หรือจากตำแหน่งใด

ถึงแม้จะประทับในเนื้อหนัง

แม้พระองค์จะตรัสมาจากบนสรวงสวรรค์

พระองค์ทรงตรัสกับผู้คน ทรงตรัสจากพระทัย 

ไม่มีเรื่องลวงหลอกหรือปิดบัง

เมื่อทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์

ทรงแสดงพระคำ อุปนิสัยพระองค์ 

สิ่งที่ทรงมีทรงเป็น

ไม่มีปิดบังหรือสงวนเรื่องใด ๆ

ทรงนำทางมนุษย์ด้วยชีวิตพระองค์ 

ด้วยสิ่งที่พระองค์เป็น และสิ่งที่ทรงครอบครอง

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 115 การบริหารจัดการของพระเจ้าก้าวไปข้างหน้าเสมอ

ถัดไป: 117 พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายลุ่มลึกกว่า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 15

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรทั้งหมด เป็นพระวิญญาณนั่นเองที่ตรัส พระองค์คือไฟที่ลุกโชน ทรงพระบารมีและทรงพิพากษา...

รู้จักพระราชกิจใหม่ล่าสุดของพระเจ้าและติดตามรอยพระบาทของพระองค์

ตอนนี้ พวกเจ้าจงไล่ตามเสาะหาการเป็นประชากรของพระเจ้า แล้วพวกเจ้าจะเริ่มเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องโดยบริบูรณ์...

มีเพียงผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตอันเปี่ยมความหมายได้

แท้จริงแล้ว พระราชกิจที่กำลังทรงทำอยู่ตอนนี้คือการทำให้ผู้คนละทิ้งซาตาน บรรพบุรุษเก่าแก่ของพวกเขา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger