417 พระเจ้าให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการผ่านทางการร้องเรียกของพวกเขา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มา

ทรงประทานวิญญาณให้ไป

ตรัสว่าถ้าหากไม่ร้องเรียกพระองค์

คนจะไม่อาจเชื่อมถึงพระวิญญาณ

และการ "ถ่ายทอดจากสวรรค์"

จะส่งมาไม่ถึงโลกเรา

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

Verse 2

เมื่อพระเจ้าไม่อยู่ในวิญญาณคน

ย่อมมีที่ว่างเปิดกว้างรออยู่

ซาตานถือโอกาสก้าวเข้ามา

แต่เมื่อพวกเขาเชื่อมใจกับพระองค์

ซาตานเริ่มที่จะตื่นกลัว และรีบเร่งหลบหนีไป

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

Verse 3

หากคนคอยเชื่อมโยงกับพระวิญญาณ

ซาตานไม่กล้ามาแทรกแซง

เมื่อซาตานไม่มาก่อกวน

คนใช้ชีวิตได้ตามเดิม

พระเจ้าทำงานในตัวคน

ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น

เป็นเช่นนี้ สิ่งที่ทรงอยากทำ

เป็นไปได้ทุกอย่างผ่านผู้คน

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ ได้ตามใจ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 415 ความสำเร็จหรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับการไล่ตามเสาะหาของมนุษย์

ถัดไป: 418 นัยสำคัญของการอธิษฐาน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริงและความเข้าใจอันถ้วนทั่วเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า—ทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์...

บทที่ 19

ในจินตนาการของผู้คน ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงสูงส่งมาก และพระองค์นั้นมิอาจหยั่งถึงได้ เป็นราวกับว่าพระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ...

นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)

ในยุคพระคุณ มีการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการกลับใจ และหากว่ามนุษย์เชื่อ เช่นนั้นแล้ว เขาก็จะได้รับการช่วยให้รอด ส่วนวันนี้ แทนที่ความรอด...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger