417 พระเจ้าให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการผ่านทางการร้องเรียกของพวกเขา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มา

ทรงประทานวิญญาณให้ไป

ตรัสว่าถ้าหากไม่ร้องเรียกพระองค์

คนจะไม่อาจเชื่อมถึงพระวิญญาณ

และการ "ถ่ายทอดจากสวรรค์"

จะส่งมาไม่ถึงโลกเรา


Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ


Verse 2

เมื่อพระเจ้าไม่อยู่ในวิญญาณคน

ย่อมมีที่ว่างเปิดกว้างรออยู่

ซาตานถือโอกาสก้าวเข้ามา

แต่เมื่อพวกเขาเชื่อมใจกับพระองค์

ซาตานเริ่มที่จะตื่นกลัว และรีบเร่งหลบหนีไป


Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ


Verse 3

หากคนคอยเชื่อมโยงกับพระวิญญาณ

ซาตานไม่กล้ามาแทรกแซง

เมื่อซาตานไม่มาก่อกวน

คนใช้ชีวิตได้ตามเดิม

พระเจ้าทำงานในตัวคน

ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น

เป็นเช่นนี้ สิ่งที่ทรงอยากทำ

เป็นไปได้ทุกอย่างผ่านผู้คน


Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา 

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ ได้ตามใจ


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 414 เหตุผลที่ผู้คนจึงล้มเหลวในความเชื่อของพวกเขา

ถัดไป: 420 ผลจากคำอธิษฐานแท้จริง

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้