872 พระเจ้าทรงสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดหยามอันใหญ่หลวง

Intro

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม

แม้ว่าพระองค์ประสูติในแผ่นดินโสมม

และทรงอยู่กับผู้คนโสมม

ดั่งพระเยซูทรงอยู่กับคนบาป

ในช่วงยุคพระคุณ

ราชกิจของพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อมวลมนุษย์

ให้ความรอดแก่มนุษย์ มิใช่หรือ?


Verse 1

เมื่อสองพันปีก่อนนี้ทรงอยู่กับคนบาป

นั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการไถ่

ถ้ามิใช่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ไยพระองค์จะทรงกลับมา

สู่เนื้อหนังเป็นครั้งที่สองในแผ่นดินของปีศาจ


Pre-chorus

เหตุใดพระองค์จะทรงอยู่

กับพวกที่ซาตานทำเสื่อมทราม


Chorus

เหล่านี้หมายความได้เพียง

ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์

สุดจะไม่เห็นแก่พระองค์เอง

การดูหมิ่นเหยียดหยามที่ทรงสู้ทน

ช่างใหญ่หลวงถึงที่สุด

พวกเจ้าควรจะรู้ว่า

ความทุกข์ของพระองค์ล้วนเพื่อ

พวกเจ้า พร้อมทั้งโชคชะตา


Verse 2

เพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์หมดทั้งปวง

ทรงเลือกประสูติในแผ่นดินที่โสมม

และทรงสู้ยอมทนกับการ

ดูหมิ่นเหยียดหยามนานา

ราชกิจไม่แท้จริง ไม่สัมพันธ์ชีวิตจริงหรือไร


Bridge

แม้คนทั้งปวงใส่ร้ายพระองค์

ว่าประทับเสวยร่วมกับคนบาป

แม้คนทั้งปวงเย้ยหยันพระองค์

ที่ทรงอยู่กับคนโสมม

พระองค์ประทานให้เต็มที่

แต่มนุษย์ก็ยังปฏิเสธพระองค์


Chorus

เหล่านี้หมายความได้เพียง

ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์

สุดจะไม่เห็นแก่พระองค์เอง

การดูหมิ่นเหยียดหยามที่ทรงสู้ทน

ช่างใหญ่หลวงถึงที่สุด

พวกเจ้าควรจะรู้ว่า

ความทุกข์ของพระองค์ล้วนเพื่อ

พวกเจ้า พร้อมทั้งโชคชะตา


Verse 3

จงถามตนเองถึงความทุกข์ของพระองค์

นั่นไม่ได้มากไปกว่าที่พวกเจ้าทุกข์หรอกหรือ

ราชกิจที่ทรงทำไปนั้นมีค่ามากมาย

เกินราคาที่พวกเจ้าจ่ายมิใช่หรือไร?


Chorus

เหล่านี้หมายความได้เพียง

ความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์

สุดจะไม่เห็นแก่พระองค์เอง

การดูหมิ่นเหยียดหยามที่ทรงสู้ทน

ช่างใหญ่หลวงถึงที่สุด

พวกเจ้าควรจะรู้ว่า

ความทุกข์ของพระองค์ล้วนเพื่อ

พวกเจ้า พร้อมทั้งโชคชะตา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นัยสำคัญของการช่วยพงศ์พันธุ์ของโมอับให้รอด

ก่อนหน้า: 871 ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม

ถัดไป: 873 พระราชกิจของพระเจ้าช่างยากลำบากนัก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger