178 พระเจ้าผู้จุติเป็นมนุษย์ทรงงานสำคัญยิ่งในการช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

เป็นราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

เป็นงานที่ล้ำลึกที่สุด

จากสามช่วงระยะงานของพระเจ้า

สองช่วงนี้สำคัญที่สุด

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

จากสองช่วงระยะนี้

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด 

Verse 2

ความเสื่อมทรามของคนนั้นเป็นอุปสรรค

ต่องานของพระเจ้าผู้จุติ

สิ่งแวดล้อมนั้น ไม่เป็นใจ

คุณภาพคนนั้นต่ำตม

งานของยุคสุดท้ายนั้น

ยากกว่าที่เคยเป็นมา

ถึงกระนั้นผลลัพธ์ที่เหมาะสมก็จะเกิด

เมื่องานนี้สิ้นสุดลง

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด 

Verse 3

งานพระเจ้าจะบรรลุผลที่เหมาะที่ควร

ไม่มีข้อบกพร่อง งานพระเจ้าจะทำได้สำเร็จ

นี่ก็คือผลของงาน ที่กระทำในเนื้อหนัง

โน้มน้าวใจมากกว่าพระราชกิจพระวิญญาณ

Bridge

งานทั้งสามช่วงระยะจะสิ้นสุดลง

จบลงโดยพระเจ้าในเนื้อหนัง

งานทั้งสามช่วงระยะต้องสิ้นสุดลง

โดยพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด 

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 177 ความจำเป็นของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: 179 มนุษย์สามารถเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 37

ตลอดยุคต่างๆ และในทุกงานที่เราได้ทำไป ทุกช่วงระยะของงานล้วนเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานอันถูกต้องเหมาะสมของเรา ด้วยเหตุนี้...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์กับผู้คนที่พระเจ้าทรงใช้งาน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงค้นหาในระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger