129 พระราชกิจของพระเจ้าไม่ทวนซ้ำ

Verse 1

พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ตรัสไปตามธรรมชาติแท้ของคน

พฤติกรรมของมนุษย์

สิ่งที่มนุษย์ควรเข้าสู่ในปัจจุบัน

พระวจนะเป็นปกติ เป็นจริง ตรัสถึงเฉพาะวันนี้

สิ่งที่ควรได้รับการเข้าสู่ นำไปปฏิบัติและรู้กัน

หากว่ามีใครมาและขับไล่มาร

รักษาผู้ป่วยและแสดงปาฏิหาริย์

ถ้าพวกเขาอ้างเป็นพระเยซูเสด็จมา

คือเท็จเทียม การเลียนแบบโดยวิญญาณที่ชั่วร้าย


Pre-chorus

จงจำไว้พระราชกิจไม่ทวนซ้ำ

ราชกิจพระเยซูครบบริบูรณ์

พระเจ้าจะไม่ทรงดำเนิน

ราชกิจช่วงระยะนั้นอีกเลย


Chorus

ต่อเมื่อพระเจ้าทรงงานใหม่ในยุคสุดท้ายนั่น

อันมีส่วนในแผนบริหารจัดการ

คนจึงสามารถรู้เรื่องพระเจ้าลึกขึ้น

เมื่อนั้นเท่านั้นแผนราชกิจจะครบบริบูรณ์


Verse 2

หากทรงแสดงการอัศจรรย์และหมายสำคัญ

ดั่งพระเยซูทรงทำ

เช่นนั้นพระเจ้าจะทวนซ้ำราชกิจ

งานพระเยซูจะไร้ความหมาย

จึงทรงดำเนินราชกิจทุกยุคสมัยช่วงระยะเดียว

เมื่อครบบริบูรณ์ ซาตานก็จะลอกเลียน

พระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนวิธี


Pre-chorus

พระราชกิจไม่ทวนซ้ำ

ราชกิจพระเยซูครบบริบูรณ์

พระเจ้าจะไม่ทรงดำเนิน

ราชกิจช่วงระยะนั้นอีกเลย


Chorus

ต่อเมื่อพระเจ้าทรงงานใหม่ในยุคสุดท้ายนั่น

อันมีส่วนในแผนบริหารจัดการ

คนจึงสามารถรู้เรื่องพระเจ้าลึกขึ้น

เมื่อนั้นเท่านั้นแผนราชกิจจะครบบริบูรณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้

ก่อนหน้า: 128 กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

ถัดไป: 130 ยุคต่าง พระราชกิจต่าง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger