282 พระเจ้าทรงลิขิตชะตาชีวิตคนไว้นานแล้ว

Verse 1

ในแง่ของชะตากรรมทุกคนล้วนอิสระ

ในแง่ของชะตากรรม ทุกคนล้วนมีชะตากรรมของตน

ไม่มีพ่อแม่ของใคร จะยั้งชะตาของผู้นั้นได้

หรือบังคับใช้อิทธิพลอำนาจ เหนือบทบาทที่ผู้นั้นแสดง


Chorus

เพียงการลิขิตล่วงหน้า​เท่านั้นเอง​ ของพระผู้สร้าง

ที่มีผลต่อชะตาชีวิตคน

ไม่อาจมีผู้ใดควบคุมรูปแบบอนาคตได้

ชะตาได้ถูกลิขิตไว้มานาน แม้พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไร


Verse 2

ครอบครัวที่คนผู้หนึ่งมาเกิด

เป็นเงื่อนไขลิขิตไว้ ช่วยภารกิจผู้นั้นลุล่วง

สภาพแวดล้อมที่ผู้นั้นเกิดและโตมา

เป็นเงื่อนไขล่วงหน้าเช่นเดียวกัน

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มา

กำหนดชะตากรรมใครหรือประเภทของโชคชะตา

ในการที่ภารกิจจะลุล่วงไป


Verse 3

จึงไม่มีพ่อแม่ผู้ใด

จะช่วยภารกิจผู้นั้นลุล่วงได้

และไม่มีญาติพี่น้องใคร รับบทบาทแทนกันได้

วิธีที่คนหนึ่งพิชิตภารกิจ

และสภาพแวดล้อมที่ผู้นั้นทำหน้าที่

ถูกลิขิตด้วยชะตากรรม ที่ไม่มีใครควบคุมได้


Chorus

เพียงการลิขิตล่วงหน้า​เท่านั้นเอง​ ของพระผู้สร้าง

ที่มีผลต่อชะตาชีวิตคน

ไม่อาจมีผู้ใดควบคุมรูปแบบอนาคตได้

ชะตาได้ถูกลิขิตไว้มานาน แม้พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไร


Verse 4

ไม่มีเงื่อนไขตามจริงอื่นใด​ จะมีอิทธิพล

กับภารกิจคนที่ถูกลิขิตไว้​ ด้วยพระผู้สร้างองค์เดียว

ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่​ ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ตามวิธีการเลี้ยงดู ด้วยตัวพวกเขาเอง


Chorus

เพียงการลิขิตล่วงหน้า​เท่านั้นเอง​ ของพระผู้สร้าง

ที่มีผลต่อชะตาชีวิตคน

ไม่อาจมีผู้ใดควบคุมรูปแบบอนาคตได้

ชะตาได้ถูกลิขิตไว้มานาน แม้พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไร


Bridge

ทีละก้าว พวกเขาเดินบนถนนชีวิต

ทีละก้าว พวกเขาลุล่วง โชคชะตาที่วางไว้

ทีละก้าว พวกเขาเข้าสู่ทะเลคน

ทีละก้าว พวกเขาสวมบทบาท​ ชีวิตของตัวเอง

ทีละก้าว พวกเขาลุล่วง ทุกความรับผิดชอบ

เพื่อประโยชน์แห่งการลิขิตไว้ ของพระผู้สร้าง

ทีละก้าว พวกเขาทำทุกอย่างไป​ โดยไม่รู้ตัว

เพื่อประโยชน์แห่งอธิปไตย​ ของพระผู้สร้าง

พระเจ้าทรงลิขิตชะตาชีวิตคนไว้มานาน


Chorus

เพียงการลิขิตล่วงหน้า​เท่านั้นเอง​ ของพระผู้สร้าง

ที่มีผลต่อชะตาชีวิตคน

ไม่อาจมีผู้ใดควบคุมรูปแบบอนาคตได้

ชะตาได้ถูกลิขิตไว้มานาน แม้พ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิ์อะไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 281 มวลมนุษย์ไม่สามารถควบคุมโชคชะตาของตนได้

ถัดไป: 283 ชีวิตของมนุษย์นั้นอยู่ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้าทั้งสิ้น

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger