32 พระเจ้าเสด็จลงมาพร้อมการพิพากษา

พระเจ้าเสด็จลงมายังชนชาติ

แห่งพญานาคใหญ่สีแดง

ทรงหันพระพักตร์เผชิญจักรวาล

วิมานเริ่มสั่นสะเทือน

มีที่ใดบ้างไหม พ้นการพิพากษาของพระองค์

หรือไม่อยู่ในหายนะที่ทรงปล่อยไป

ทุกที่ที่ไป ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความวิบัติ

แต่นั่นคือการช่วยให้รอด แสดงความรัก

พระเจ้าทรงหวังเพิ่มจำนวนคนที่รู้จัก

เห็นพระองค์ และยำเกรงพระองค์

คนไม่เห็นพระเจ้ามานาน บัดนี้ พระองค์เป็นจริง


พระเจ้าเสด็จลงมายังชนชาติ

แห่งพญานาคใหญ่สีแดง

ทรงหันพระพักตร์เผชิญจักรวาล

วิมานเริ่มสั่นสะเทือน

มีที่ใดบ้างไหม พ้นการพิพากษาของพระองค์

หรือไม่อยู่ในหายนะที่ทรงปล่อยไป

ทุกที่ที่ไป ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งความวิบัติ

แต่นั่นคือการช่วยให้รอด แสดงความรัก

พระเจ้าทรงหวังเพิ่มจำนวนคนที่รู้จัก

เห็นพระองค์ และยำเกรงพระองค์

คนไม่เห็นพระเจ้ามานาน บัดนี้ พระองค์เป็นจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 10

ก่อนหน้า: 31 การพิพากษาของพระเจ้าต่อประชาชาติทั้งมวลและกลุ่มชนทั้งผอง

ถัดไป: 33 การพิพากษาของพระเจ้าถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger