39 พระเจ้าทรงนำมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่

Intro

งานของพระเจ้าทรงนำทั่วทั้งจักรวาล

ยิ่งกว่านั้น สายฟ้าวาบตรงจากทิศบูรพาสู่ทิศประจิม


Verse 1

พระเจ้าทรงเผยแพร่งานไปสู่ทุกชนชาติ

พระบารมีพระองค์สาดทั่วจักรวาล

น้ำพระทัยพระองค์อยู่ในตัวผู้คน

ล้วนนำทางด้วยพระหัตถ์

ทำงานที่ได้รับมอบหมาย

บัดนี้พระองค์ทรงก้าวเข้ามาสู่ยุคใหม่

ทรงนำพามวลชนเข้ามาในโลกอีกใบ


Chorus

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด

พระเจ้าทรงนำงานใหม่

เพื่อนำพาผู้คนใหม่ ๆ เข้าสู่ยุคใหม่

และละทิ้งไป พวกที่จะทรงกำจัด

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด


Verse 2

เมื่อพระเจ้าเสด็จกลับมายังมาตุภูมิ

พระองค์จึงทรงเริ่มอีกส่วนของแผนการ

มนุษย์จะได้รู้จักพระองค์ลึกขึ้น

พระเจ้าทรงเฝ้ามองจักรวาลทั้งหมด ทั้งมวล

พระองค์ทรงเห็นเวลาที่เหมาะสมในการทรงงาน

ทรงเร่งรีบทุกที่ไป ทรงงานชิ้นใหม่ให้กับผู้คน


Chorus

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด

พระเจ้าทรงนำงานใหม่

เพื่อนำพาผู้คนใหม่ ๆ เข้าสู่ยุคใหม่

และละทิ้งไป พวกที่จะทรงกำจัด

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด


Bridge

ในชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดง

พระองค์ได้ทรงงาน ที่มนุษย์ไม่อาจจะหยั่งถึง

ทำให้มนุษย์โอนเอนในสายลม

ยามลมพัด หลายคนไกลห่างไปอย่างเงียบงัน

ที่นี่คือ "ลานนวดข้าว"ที่จะทรงปัดกวาด

นี่คือแผนพระองค์ที่ทรงปรารถนา


Chorus

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด

พระเจ้าทรงนำงานใหม่

เพื่อนำพาผู้คนใหม่ ๆ เข้าสู่ยุคใหม่

และละทิ้งไป พวกที่จะทรงกำจัด

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด

นี่คือยุคใหม่

นี่คือยุคใหม่

นี่คือยุคใหม่แล้วในที่สุด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล

ก่อนหน้า: 38 เมื่อพระเจ้าพระองค์เองเสด็จมาสู่โลก

ถัดไป: 40 โลกกำลังล่มจม!  บาบิโลนกำลังเป็นอัมพาต!

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger