132 สิ่งที่พระราชกิจและพระวจนะนำมาให้มนุษย์คือทุกชีวิต

Verse 1

พระเจ้าไม่ยึดติดสิ่งเก่าหรือหนทางธรรมดา

ทรงไม่มีข้อห้ามใดในราชกิจและวจนะ

ในพระเจ้า ทุกสิ่งเสรี อิสระและไร้ข้อจำกัด

พระองค์ทรงนำเสรีภาพและอิสระให้คน

พระองค์ทรงพระชนม์ ดำรงอยู่แท้จริง

ไม่ใช่หุ่นเชิด รูปบูชา พระองค์ต่างออกไป

ดำรงอยู่ เฉิดฉาย ราชกิจและวจนะ

นำชีวิต เสรี แสงสว่างให้ผู้คน


Chorus 1

เพราะทรงยึดถือความจริง ชีวิตและทางนั้น

ในวจนะและราชกิจ พระองค์ไร้ข้อจำกัด

เพราะทรงยึดถือความจริง ชีวิต และทางนั้น

ในวจนะและราชกิจ พระองค์ไร้ข้อจำกัด


Verse 2

ไม่ว่าผู้คนพูดอะไร

หรือมองราชกิจใหม่อย่างไร

พระองค์จะดำเนินราชกิจโดยไม่หวาดหวั่น

ทรงไม่กังวลเรื่องความคิดคลุมเครือ

หรือการชี้นิ้วสั่ง

การต่อต้านรุนแรงนั้นไม่อาจหยุดพระองค์

ไม่มีเหตุผล จินตนาการ

ความรู้และศีลธรรม

ที่จะสามารถวัดหรือนิยามสิ่งที่พระเจ้าทำ

ไม่มีสิ่งทรงสร้างใด

สามารถรบกวน ทำลายเกียรติ

ไม่มีสิ่งใดแทรกแซงงานพระองค์


Verse 3

ไม่มีอะไรขัดขวางงานพระองค์ได้

และมันไม่ถูกจำกัดโดยอะไรหรือใครก็ตาม

ไม่มีพลังร้ายจะขัดขวางสิ่งใด

ในราชกิจใหม่ ทรงเป็นกษัตริย์ผู้กำชัย


Bridge

พลังร้ายใดและความหลงผิดของผู้คน

ล้วนถูกเหยียบย่ำใต้แท่นรองพระบาท

ไม่ว่าราชกิจพระองค์อยู่ในขั้นตอนใหม่ใด

มันต้องเติบโตก้าวหน้า

และขยายท่ามกลางผู้คน

สำเร็จโดยไม่มีสิ่งขวางกั้นในทั่วทั้งจักรวาล

จนกว่าพระองค์ทรงบรรลุพระราชกิจ


Chorus 2

นี่คือมหิทธิฤทธิ์พระเจ้า ปัญญาและฤทธา

ไม่มีข้อห้ามใดกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธา

ราชกิจทรงมีหลักการ แต่ไร้ซึ่งข้อห้าม

เพราะพระเจ้านั้นคือความจริง

คือทางนั้นและชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 131 พระเจ้าทรงนำพระราชกิจใหม่มาในยุคใหม่

ถัดไป: 133 พระเจ้าทรงพระราชกิจใหม่ในทุกยุค

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger