566 พระเจ้าอวยพรผู้ที่ซื่อสัตย์

Verse 1

เมื่อคุณ ได้มอบดวงใจแด่องค์พระเจ้า

และไม่อาจ หลอกลวงต่อ พระองค์

เมื่อคุณ ไม่มีวันทำ สิ่งที่ มันลวงหลอก

ให้กับคน ที่อยู่สูง หรือต่ำ กว่าคุณ

เมื่อเปิดเผยกับพระเจ้า ในทุกสิ่ง

เมื่อคุณไม่ คิด จะทำ เพราะแค่เพียง

พระเจ้าโปรดปราณ และจะทรงพอพระทัย

นี่คือการซื่อสัตย์


Chorus

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และ การกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และการกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

นี่คือความจริงใจ โอ้ นี่คือความจริงใจ


Verse 2

ถ้าคำพูดคุณนั้นเต็ม ไปด้วย คำแก้ตัว

โอ้อวด ล่องลอย ไร้ความหมาย

นั่นคือ การที่คุณ ไม่เดิน ตามความจริง

เพราะคุณ ยังไม่ เต็มใจทำตาม

แล้วคุณจะหา ความรอดได้อย่างไรกัน

หากคุณ ไม่กล้าเผชิญ ความลับตัวเอง

แต่ถ้าหาก คุณชอบหา ทางแห่งความจริง

คุณจะอยู่ ในความสว่าง


Chorus

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และ การกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และการกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

นี่คือความจริงใจ โอ้ นี่คือความจริงใจ


Verse 3

หากคุณเต็มใจรับใช้ในบ้านพระเจ้า

มุ่งทำงาน ไม่หากำไร

เป็นผู้รับใช้ ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ที่อยาก มีเพียงความจริงใจ

หากคุณสัตย์ซื่อ ให้ชีวิตได้ เป็นพยาน พระเจ้า

หากคุณพร้อม ทำตาม น้ำพระทัย

และไม่เคย นึกถึง แค่ ตัวเอง

คุณจะอิ่มเอิบ ด้วยแสงนั้น

และได้อยู่ ใน พระอาณาจักร นิจ นิรันดร์


Chorus

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และ การกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

ความจริงใจ คือ เมื่อคุณหนี เลี่ยง ราคีมลทิน

ในทุกคำพูด และการกระทำ

เมื่อคุณไม่ ลวงหลอก พระเจ้า หรือใคร

นี่คือความจริงใจ โอ้ นี่คือความจริงใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตักเตือนสามประการ

ก่อนหน้า: 565 คนเราสามารถเกลียดชังตัวเขาเองได้เฉพาะเมื่อเขารู้จักตัวเขาเองอย่างแท้จริงเท่านั้น

ถัดไป: 567 พระสิริของพระเจ้ามีความสำคัญสูงสุดท่ามกลางมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger