893 พระเจ้าประทานความจริงและชีวิตแก่มวลมนุษย์โดยไม่จำเป็นต้องมีสิ่งตอบแทน

Verse 1

เมื่อพระเจ้าให้ชีวิตพระองค์แก่มนุษย์

ทรงต้องการให้พวกเขานำไปแปรเป็นของตัวเอง

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นพวกเขาใช้ชีวิตตามนั้น

พระองค์จึงพึงพอพระทัย

เมื่อมนุษย์ยอมรับให้พระวจะเป็นชีวิต

พวกเขามาเข้าใจความจริง

ได้รับหลักธรรมและทิศทาง

หยั่งรากเพื่อใช้ชีวิตเช่นมนุษย์


Chorus

พระเจ้าได้ประทานสิ่งล้ำค่า

ที่สุดเหนือทุกสรรพสิ่ง

ให้หมดทั้งพระชนม์ชีพโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทน

เพื่อพวกเขาจะนำมาใช้ชีวิต

และแปลงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงมี

และความจริงที่พระองค์ประทานให้พวกเขา

ให้เป็นทิศทางและเส้นทางที่พวกเขาควรใช้ชีวิต

แปรวจนะเป็นชีวิตพวกเขาและใช้ชีวิตตาม


Verse 2

โดยการใช้ชีวิตตามวจนะอย่างจริงแท้

มนุษย์มีเสรีระหว่างโลกและสวรรค์

พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างจริงแท้

ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้า

ไม่มีภัยจากกำลังบังคับชั่วอีกต่อไป

มนุษย์ได้รับผลประโยชน์

และเก็บเกี่ยวผลยิ่งใหญ่ที่สุด

ผ่านประสบการณ์กับพระราชกิจ


Chorus

พระเจ้าได้ประทานสิ่งล้ำค่า

ที่สุดเหนือทุกสรรพสิ่ง

ให้หมดทั้งพระชนม์ชีพโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทน

เพื่อพวกเขาจะนำมาใช้ชีวิต

และแปลงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงมี

และความจริงที่พระองค์ประทานให้พวกเขา

ให้เป็นทิศทางและเส้นทางที่พวกเขาควรใช้ชีวิต

แปรวจนะเป็นชีวิตพวกเขาและใช้ชีวิตตาม


Verse 3

ในเวลาที่มนุษย์ใช้ชีวิตตามนี้

พวกเขามีชีวิตอย่างมีสุข ไม่มีความลำบาก

ไม่ประสบความเจ็บปวดอีกต่อไป

และมีสัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไม่มีการกบฏหรือต่อต้านพระเจ้าอีก

ใช้ชีวิตอย่างจริงแท้ภายใต้

อำนาจครอบครองพระองค์

มีชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งภายในภายนอก

กระนั้นจึงเป็นมนุษย์ที่แท้จริง


Bridge

ไม่ถูกซาตานล่อลวงและผูกมัดอีกต่อไป

ไม่ถูกลวงหลอกหรือใช้โดยคนชั่ว

ไม่ถูกทำให้มัวหมอง สกปรกหรือผูกมัด

และไม่ถูกล่อลวงจากกระแสชั่วร้าย


Chorus

พระเจ้าได้ประทานสิ่งล้ำค่า

ที่สุดเหนือทุกสรรพสิ่ง

ให้หมดทั้งพระชนม์ชีพโดยไม่ต้องมีสิ่งตอบแทน

เพื่อพวกเขาจะนำมาใช้ชีวิต

และแปลงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงมี

และความจริงที่พระองค์ประทานให้พวกเขา

ให้เป็นทิศทางและเส้นทางที่พวกเขาควรใช้ชีวิต

แปรวจนะเป็นชีวิตพวกเขาและใช้ชีวิตตาม


Outro

เพียงโดยการยอมรับชีวิตที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น

ชีวิตของเจ้าจึงจะรอดได้

ชีวิตของเจ้าจะไร้ขอบเขต เป็นนิรันดร์

หากเจ้ารับชีวิตพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, มนุษย์เป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 892 บรรดาผู้ที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดนั้นสำคัญที่สุดในพระหทัยของพระองค์

ถัดไป: 894 พระเจ้าเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์เพื่อช่วยพวกเขาให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger