พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตานและช่วยมนุษย์ให้รอด

I

ระหว่างการบังเกิดมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

พระองค์ทรงราชกิจท่ามกลางมวลมนุษย์

พระราชกิจทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายหนึ่งเดียว

คือเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระองค์จะปราบซาตานโดยพิชิตมนุษย์

และทำให้พวกเจ้าครบบริบูรณ์

เมื่อเจ้าเป็นคำพยานชัดเจน

นี่จะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึง

ความปราชัยพ่ายแพ้ของซาตานเช่นกัน

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

เพื่อให้ซาตานนั้นพ่ายแพ้

พระเจ้าทรงต้องพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหลายก่อน

แล้วทำให้คนครบบริบูรณ์

II

แต่ในความจริงขณะที่ปราบซาตาน

ทรงช่วยมนุษย์ให้พ้นความเจ็บปวด

ไม่ว่าพระราชกิจนี้จะทำในจีน

หรือว่าดำเนินการทั่วทั้งจักรวาล

ทั้งหมดเป็นไปเพื่อเอาชนะซาตาน

และช่วยมวลมนุษย์ทั้งมวลนั้นให้รอด

มนุษย์จะได้เข้าที่แห่งการหยุดพัก

ทั้งหมดเพื่อปราบซาตานผู้ชั่วร้าย

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

การได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์มีเนื้อหนังของพระเจ้า

เป็นไปเพื่อการปราบซาตานแน่นอน

พระราชกิจพระเจ้าในร่างมนุษย์นี้

เพื่อจะช่วยผู้ที่รักพระองค์

เป็นไปเพื่อการพิชิตชัยเหล่ามวลมนุษย์ทั้งปวง

และเพื่อจะปราบปรามเอาชนะซาตานเช่นกัน

III

แก่นแท้ของพระราชกิจทั้งปวง

แยกไม่ได้กับการปราบซาตาน

เพื่อความรอดของมวลมนุษย์

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อปราบซาตาน

และช่วยมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

พระองค์ช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: สิทธิอำนาจและนัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: มนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่ทรงสามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

หนทางแห่งชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถมีได้ อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆ ก็สามารถบรรลุอย่างง่ายๆ ได้...

เหล่าผู้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยใจจริงย่อมได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเปลี่ยนแปลงรายวัน เพิ่มระดับสูงขึ้นทีละขั้น วิวรณ์ของวันพรุ่งนี้จะสูงส่งกว่าของวันนี้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้