176 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจเพราะความจำเป็นของมนุษย์

Intro

พระเจ้าไม่ทรงข้องเกี่ยวกับ

สิ่งตอบแทนหรือการได้ใดๆ

ไม่มีผลเก็บเกี่ยวภายหน้า

มีเพียงของควรได้แต่เดิม

ทุกสิ่งที่ทรงทำให้มนุษย์

มิใช่เพื่อพระองค์เอง

แต่ล้วนเพื่อมนุษย์ทั้งปวง


Verse 1

พระราชกิจในเนื้อหนังนั้น

ยากเกินจะจินตนาการ

แต่ถึงสุดท้ายได้ผลลัพธ์

มากกว่าราชกิจของพระวิญญาณ

เนื้อหนังไม่อาจมีอัตลักษณ์

ที่ยิ่งใหญ่เช่นพระวิญญาณ

ทรงไม่อาจทำสิ่งเหนือธรรมชาติ

อย่างพระวิญญาณ

อีกทั้งทรงไม่อาจครอบครอง

สิทธิอำนาจของพระวิญญาณ

แต่เนื้อหนังธรรมดานี้ทำพระราชกิจที่มีเนื้อแท้

ซึ่งเหนือกว่าพระราชกิจ

ที่พระวิญญาณทรงทำด้วยพระองค์เอง

เนื้อหนังพระองค์เองนี้

ตอบสนองความจำเป็นของคน


Chorus

มีเพียงเหตุผลเดียวที่พระเจ้านั้น

ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

นั่นเพราะว่าความจำเป็นของมนุษย์

หาใช่ของพระเจ้า

การทรงพลีอุทิศและความทรมานนั้น

เพื่อมวลมนุษย์ทั้งสิ้น

ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าพระองค์เอง


Verse 2

สำหรับผู้คอยแสวงหาความจริง

ถวิลหาการทรงปรากฏ

งานพระวิญญาณเพียงแต่นำพา

การเคลื่อนไปหรือเพียงแรงดลใจ

สำนึกรับรู้ความอัศจรรย์ที่ท้าทายทุกคำอธิบาย

สำนึกรู้ว่าพระองค์ทรงเหนือใคร

และทรงน่าชื่นชม

แต่มนุษย์นั้นก็ไม่อาจบรรลุถึงได้เลย

แต่ว่างานเนื้อหนังมอบเป้าหมาย

แท้จริงและพระวจนะชัดเจน

สำนึกรับรู้ว่าทรงเป็นจริง

สำนึกรับรู้ว่าทรงเป็นปกติ

ว่าพระองค์นั้นทรงถ่อมพระทัย

และพระองค์ทรงแสนธรรมดา


Chorus

มีเพียงเหตุผลเดียวที่พระเจ้านั้น

ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

นั่นเพราะว่าความจำเป็นของมนุษย์

หาใช่ของพระเจ้า

การทรงพลีอุทิศและความทรมานนั้น

เพื่อมวลมนุษย์ทั้งสิ้น

ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าพระองค์เอง


Bridge

คนอาจยำเกรงพระองค์

แต่ง่ายที่จะเข้าถึงพระองค์

คนสามารถมองเห็นพระพักตร์

สามารถได้ยินพระสุรเสียง

ไม่จำเป็นต้องมองพระองค์จากที่ห่างไกล

เนื้อหนังนี้ให้ความรู้สึกเข้าถึงได้

ไม่ทรงห่างไกลหรือว่าไม่อาจหยั่งลึกได้

คนเห็นและสัมผัสพระองค์ได้

เพราะทรงอยู่ในโลกของคน


Chorus

มีเพียงเหตุผลเดียวที่พระเจ้านั้น

ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

นั่นเพราะว่าความจำเป็นของมนุษย์

หาใช่ของพระเจ้า

การทรงพลีอุทิศและความทรมานนั้น

เพื่อมวลมนุษย์ทั้งสิ้น

ไม่ใช่เพื่อพระเจ้าพระองค์เอง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 175 มีเพียงพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์เท่านั้นที่ทรงสามารถช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้

ถัดไป: 177 ความจำเป็นของการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger