92 ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงสำเร็จลุล่วงทั้งหมดโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์

Verse 1

ราชกิจช่วงระยะสุดท้ายจะชี้แจง

ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

และการไถ่ของพระเยซู

ให้เจ้าเข้าใจแผนการบริหารจัดการ

หกพันปีของพระเจ้า

เป้าหมายราชกิจทั้งหมด

และพระวจนะของพระเยซู

และเข้าใจความเชื่อที่เจ้ามี

ต่อพระคัมภีร์แบบมืดบอด


Pre-chorus 1

เจ้าจะได้มีความเข้าใจ

ราชกิจที่พระเยซูทรงเคยทำ

และราชกิจของพระเจ้าในปัจจุบัน

เจ้าจะเข้าใจความจริงทั้งหมด

เจ้าจะเข้าใจหนทางและชีวิต


Chorus

ช่วงระยะราชกิจที่กำลังเกิด

นั้นเพื่อให้เสร็จสิ้นและเป็นระเบียบ

เพื่อนำพาราชกิจทั้งหมดถึงบทอวสาน

หากมีวจนะใดยังมิได้ตรัสออกไป

ราชกิจนี้ย่อมไม่อาจสรุปปิดตัว

เพราะช่วงระยะนี้ ราชกิจทั้งปวง

จะสำเร็จลงโดยการใช้พระวจนะ


Bridge

พระเยซูจากไปโดยราชกิจพระเจ้าไม่จบ

เพราะนั่นไม่ใช่ระยะราชกิจพระองค์

จบสิ้นการตรึงกางเขนก็จบราชกิจพระองค์

ช่วงระยะพระองค์มีวจนะมากมายมิได้ตรัส

หรือแสดงออกมาเห็นภาพชัดเจน

แต่ไม่ทรงใส่พระทัยวจนะที่มิได้ตรัส

เพราะพันธกิจไม่เกี่ยวกับวจนะ

พระองค์จึงทรงไปจากโลกนี้

หลังถูกตอกตรึงกับกางเขน


Verse 2

ท้ายที่สุด ช่วงระยะที่กำลังเกิดจะปิดตัวราชกิจ

ทุกคนจะเข้าใจแผนการบริหารจัดการ

มโนคติหลงผิดและเจตนาคน

มุมมองเกี่ยวกับพวกต่างชาติ

ความเข้าใจผิดของเขาต่อราชกิจ

พระยาห์เวห์และพระเยซู

ความเบี่ยงเบนอื่นๆ จะได้รับการแก้ไขทุกอย่าง


Pre-chorus 2

มนุษย์จะมีความเข้าใจ

เส้นทางถูกต้องทั้งหมดของชีวิต

ราชกิจทั้งปวงที่พระเจ้าทรงทำ

ความจริงทั้งหมดทั้งปวง

แล้วช่วงระยะนี้ก็จะถึงปลายทาง


Chorus

ช่วงระยะราชกิจที่กำลังเกิด

นั้นเพื่อให้เสร็จสิ้นและเป็นระเบียบ

เพื่อนำพาราชกิจทั้งหมดถึงบทอวสาน

หากมีวจนะใดยังมิได้ตรัสออกไป

ราชกิจนี้ย่อมไม่อาจสรุปปิดตัว

เพราะช่วงระยะนี้ ราชกิจทั้งปวง

จะสำเร็จลงโดยการใช้พระวจนะ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)

ก่อนหน้า: 91 พระราชกิจหลักในยุคสุดท้ายคือการมอบชีวิตแก่มนุษย์

ถัดไป: 93 พระวจนะทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงในยุคแห่งราชอาณาจักร

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger