858 ความรู้สึกที่จริงใจของพระผู้สร้างที่มีต่อมวลมนุษย์

Verse 1

พระผู้สร้างนั้น ทรงอยู่ท่ามกลางมนุษย์ตลอดเวลา

พระองค์มักสนทนากับผู้คน 

และสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

และทรงกระทำกิจการใหม่ๆ ในแต่ละวัน

ทรงแสดงพระอุปนิสัยและเนื้อแท้

ผ่านทางบทสนทนาที่พระองค์ตรัสกับผู้คน

Pre-Chorus

แนวคิดและความคิดพระองค์ เผยออกมาไม่ปิดบัง

โดยทั้งหมดนั้น 

แสดงออกทางกิจการของพระองค์

ทรงเฝ้าติดตามและอยู่เคียงข้างเหล่ามวลมนุษย์ 

อยู่ตลอดเวลา

ตรัสอย่างแผ่วเบากับเหล่ามวลมนุษย์

และสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง 

ด้วยพระวจนะที่เงียบงัน

Chorus

พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างมา  

ทรงจับตามอง ทรงเฝ้ารอคอย ทรงอยู่เคียงข้างกาย

หัตถ์ของพระองค์นั้น อบอุ่นและแข็งแกร่ง

ย่างก้าวพระองค์แผ่วเบา

พระสุรเสียงนุ่มนวลสง่างาม

รูปกายพระองค์ผันผ่านหมุนไป 

โอบกอดเหล่ามวลมนุษย์

โฉมพระพักตร์ของพระองค์นั้น งดงามและอ่อนโยน

พระองค์นั้นไม่เคยที่จะห่างหายไปไหน 

และไม่เคยลาจาก

ทุกวันคืน พระองค์ทรงอยู่กับมนุษย์ตลอด

ทรงอยู่เคียงข้างกายของมนุษย์ ไม่เคยขาด

Verse 2

ความห่วงใยรักใคร่เอ็นดูอย่างทุ่มเท

ที่พระองค์มี และมอบให้เหล่ามวลมนุษย์

และความห่วงใย ความรักแท้จริงที่ทรงมีให้ผู้คน

ค่อยๆ แสดงออกมาให้เห็นทุกอย่าง

ตอนที่พระองค์ทรงช่วยเมืองนีนะเวห์

Pre-Chorus

ที่สำคัญก็คือ การแลกเปลี่ยนบทสนทนา 

ของพระยาเวห์พระเจ้ากับโยนาห์

ได้เผยให้เห็นถึงระดับความเมตตา 

ที่พระผู้สร้างทรงมี

ให้กับเหล่ามวลมนุษย์ ที่พระองค์สร้างขึ้นมา

พวกเจ้าจะได้เรียนรู้และเข้าใจ

ความรู้สึกจริงใจของพระเจ้าต่อมนุษย์ 

ผ่านบทสนทนา

Chorus

พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ ท่ามกลางสรรพสิ่งทรงสร้างมา  

ทรงจับตามอง ทรงเฝ้ารอคอย ทรงอยู่เคียงข้างกาย

หัตถ์ของพระองค์นั้น อบอุ่นและแข็งแกร่ง

ย่างก้าวพระองค์แผ่วเบา

พระสุรเสียงนุ่มนวลสง่างาม

รูปกายพระองค์ผันผ่านหมุนไป 

โอบกอดเหล่ามวลมนุษย์

โฉมพระพักตร์ของพระองค์นั้น งดงามและอ่อนโยน

พระองค์นั้นไม่เคยที่จะห่างหายไปไหน 

และไม่เคยลาจาก

ทุกวันคืน พระองค์ทรงอยู่กับมนุษย์ตลอด

ทรงอยู่เคียงข้างกายของมนุษย์ ไม่เคยขาด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 857 เมตตาของพระเจ้าต่อมนุษยชาติไม่เคยหมดไป

ถัดไป: 859 ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จงหนีให้พ้นจากอิทธิพลแห่งความมืด แล้วพระเจ้าจะทรงรับเจ้าไว้

อะไรคืออิทธิพลแห่งความมืด? สิ่งที่เรียกว่า “อิทธิพลแห่งความมืด” นี้คืออิทธิพลของความหลอกลวง ความเสื่อมทราม การผูกมัด...

ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

มวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างล้ำลึก ไม่รู้ว่ามีพระเจ้า และได้หยุดนมัสการพระเจ้า ในตอนเริ่มต้นที่อาดัมและเอวาได้รับการสร้างขึ้น...

บทที่ 5

เมื่อพระเจ้าทรงมีข้อกำหนดกับมนุษย์ซึ่งยากที่พวกเขาจะอธิบาย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger