168 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือประตูให้มนุษย์เข้าไปสู่ราชอาณาจักร

Verse 1

บัดนี้พระเจ้าไม่ทรงพระราชกิจในกายจิตวิญญาณ

แต่ในวรกายที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์เป็นครั้งที่สอง

เป็นเนื้อหนังธรรมดาดูเหมือนกับคนสามัญทั่วไป

แต่พระองค์ทรงสามารถจัดเตรียมความจริง

ที่เจ้านั้นไม่เคยได้ยิน

เนื้อหนังแสนสามัญนี้มีพระวจนะทั้งปวงที่เป็นความจริง

เนื้อหนังนี้ดำเนินพระราชกิจพระเจ้าในยุคสุดท้าย

และเนื้อหนังยังแสดงให้เห็นถึงพระอุปนิสัย

ทั้งหมดของพระเจ้าให้คนได้รู้เช่นกัน


Chorus

เจ้านั้นมิได้อยากเห็นพระเจ้าบนสวรรค์หรอกหรือไร

มิได้อยากเข้าใจพระองค์และเห็นบั้นปลายคนหรือไร

จะทรงบอกความลับที่มนุษย์ไม่อาจบอกเจ้า

จะทรงอธิบายความจริงที่เจ้านั้นไม่เข้าใจ

พระองค์คือประตูให้เจ้าไปสู่ราชอาณาจักร

พระองค์คือผู้ทรงนำเจ้าเข้าไปสู่ยุคใหม่ด้วยกัน

สู่ยุคใหม่ด้วยกัน


Verse 2

เนื้อหนังธรรมดาเช่นนั้นถือกุมข้อล้ำลึกอันมิอาจหยั่งถึง

กิจการพระองค์ยากที่ผู้คนจะเข้าใจ

แต่เป้าหมายพระราชกิจเผยว่าพระองค์

ไม่ใช่คนสามัญธรรมดาอย่างที่คนเชื่อกัน

เป็นเพราะพระองค์นั้นทรงเป็นองค์แทน

ผู้ทรงแสดงให้เหล่ามวลมนุษย์ได้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า

และความใส่พระทัยที่พระเจ้านั้นทรงมีให้มากมาย

เพื่อมวลมนุษย์ทั้งปวงในช่วงวันเวลายุคสุดท้าย


Chorus

เจ้านั้นมิได้อยากเห็นพระเจ้าบนสวรรค์หรอกหรือไร

มิได้อยากเข้าใจพระองค์และเห็นบั้นปลายคนหรือไร

จะทรงบอกความลับที่มนุษย์ไม่อาจบอกเจ้า

จะทรงอธิบายความจริงที่เจ้านั้นไม่เข้าใจ

พระองค์คือประตูให้เจ้าไปสู่ราชอาณาจักร

พระองค์คือผู้ทรงนำเจ้าเข้าไปสู่ยุคใหม่ด้วยกัน

สู่ยุคใหม่ด้วยกัน


Bridge

เจ้าไม่อาจได้ยินวจนะสั่นคลอนสวรรค์โลกา

หรือเห็นพระเนตรดุจดั่งเปลวเพลิง และ

ไม่อาจจะรู้สึกได้ถึง

การบ่มวินัยแห่งคทาเหล็กพระองค์

แต่พระพิโรธพระเมตตาอยู่ในวจนะของมนุษย์นี้

รวมถึงพระปัญญาและอุปนิสัยอันชอบธรรม

และความห่วงใยที่พระเจ้านั้นทรงมีให้มนุษย์ทั้งปวง


Chorus

เจ้านั้นมิได้อยากเห็นพระเจ้าบนสวรรค์หรอกหรือไร

มิได้อยากเข้าใจพระองค์และเห็นบั้นปลายคนหรือไร

จะทรงบอกความลับที่มนุษย์ไม่อาจบอกเจ้า

จะทรงอธิบายความจริงที่เจ้านั้นไม่เข้าใจ

พระองค์คือประตูให้เจ้าไปสู่ราชอาณาจักร

พระองค์คือผู้ทรงนำเจ้าเข้าไปสู่ยุคใหม่ด้วยกัน

สู่ยุคใหม่ด้วยกัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ก่อนหน้า: 167 พระคริสต์คือพระเจ้าของพวกเรา

ถัดไป: 169 มนุษยชาติอันเสื่อมทรามต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger