29 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเปิดหนังสือม้วน

Verse 1

พระเจ้าทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวง

ทรงมีพระวิญญาณเจ็ดดวง พระเนตรทั้งเจ็ด

แกะเจ็ดตราผนึก และได้ทรงเปิดหนังสือม้วน

คุมภัยพิบัติทั้งเจ็ด และชามทั้งเจ็ด

สรรพสิ่งทั้งมวลที่พระองค์สร้างมา

และทุกสิ่งที่ทรงทำให้ครบบริบูรณ์

สรรเสริญพระสิริ

และยกย่องบัลลังก์ของพระองค์

Pre-Chorus 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์นั้นเป็นได้ครบ

เพราะพระองค์ทุกอย่างสมบูรณ์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ทำทุกสิ่งลุล่วงไป มีพระองค์ล้วนบริบูรณ์

ทำทุกสิ่งลุล่วงไป มีพระองค์ล้วนบริบูรณ์

Chorus

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

Verse 2

ทรงเผยเสียงเจ็ดฟ้าร้อง

เนิ่นนานมา ที่ทรงเป่าแตรทั้งเจ็ดเช่นกัน

ทรงโอบอ้อมอารีจากนิรันดร์สู่นิรันดร์

ทุกคนล้วนแซ่ซ้องสรรเสริญ พระองค์

พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ทรงพิพากษาศัตรู

ทรงแสดงพระพิโรธ ทรงแสดงพระบารมี

ทรงแสดงพระสิริ ไม่มีสิ่งใดเทียบเทียม

พระสิริจะยั่งยืนไปนิรันดร์กาล

Pre-Chorus 2

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

คนทั้งปวงควรตื่นขึ้นมาร้องเพลงอย่างยินดีปรีดา

ร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์

อย่างไม่สงวนท่าที แด่พระผู้ทรงเกียรติ

ทรงมหิทธิฤทธิ์แด่พระเจ้าผู้จริงแท้

Chorus

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

Bridge

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

บรรลุทุกสิ่ง พระเจ้าผู้จริงแท้และครบบริบูรณ์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

บรรลุทุกสิ่ง พระเจ้าผู้จริงแท้และครบบริบูรณ์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

บรรลุทุกสิ่ง พระเจ้าผู้จริงแท้และครบบริบูรณ์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

บรรลุทุกสิ่ง พระเจ้าผู้จริงแท้และครบบริบูรณ์

Chorus

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

Chorus

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

ทุกสิ่งสดใส ทุกสิ่งถูกปลดปล่อยไป

ทุกสิ่งแข็งแกร่ง ทุกสิ่งเป็นอิสระ

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่มีสิ่งซ่อนเร้น

ความลับทั้งหมดเปิดเผยต่อพระองค์

ดัดแปลงจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 28 แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

ถัดไป: 30 ความล้ำลึกทั้งปวงได้ถูกเปิดเผย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพเสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องเรา...

เจ้ารู้หรือไม่ว่า พระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางมวลมนุษย์?

ยุคเก่าได้ผ่านไป และยุคใหม่ได้มาถึงแล้ว ปีแล้วปีเล่า วันแล้ววันเล่า พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจไปมากมาย พระองค์เสด็จเข้ามาสู่โลก...

การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าทั้งสามช่วงระยะคือเส้นทางสู่การรู้จักพระเจ้า

พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ ซึ่งหมายความว่าพระราชกิจแห่งการช่วยมวลมนุษย์ให้รอดแบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger