50 พระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้รับการเป็นพยานในทุกชนชาติของโลก

Verse 1

ตั้งแต่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ราชาแห่งอาณาจักรทรงได้รับการเป็นพยาน

ขอบเขตแห่งแผนการบริหารจัดการ

ได้เปิดเผยคลี่คลายทั่วจักรวาล

การทรงปรากฏได้รับการเป็นพยาน

ไม่เพียงในประเทศจีน

แต่ในทั่วทุกดินแดน

ผู้คนร้องเรียกพระนามบริสุทธิ์นี้

แสวงหาการติดต่อสื่อสารกับพระเจ้า

ในทุกวิถีทาง

เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

ร่วมกันรับใช้พระองค์ในคริสตจักร

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงงานน่าอัศจรรย์


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ราชาแห่งอาณาจักร

ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน


Verse 2

เหล่าภาษาของชนชาติต่าง ๆ

มีความแตกต่างหลากหลาย

แต่มีพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว

ประสานเชื่อมโยงคริสตจักรทั้งหลาย

ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

แน่นอน ไร้ซึ่งความแตกต่าง

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ทรงร้องเรียกปลุกผู้คน

นี่คือพระสุรเสียงแห่งความปรานี

ทุกคนร้องเรียกนามพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

พวกเขาทั้งสรรเสริญและร่วมกันร้องเพลง

พระกิจพระวิญญาณไม่นอกลู่นอกทาง

ทุกคนก้าวเดินอย่างมั่นคง ไปตามทางที่ถูกที่ควร


Pre-chorus

พวกเขาไม่เปลี่ยนใจเลย

ความอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นมากมาย

ยากที่คนจะนึกฝัน

และไม่อาจที่จะคาดเดา


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ราชาแห่งอาณาจักร

ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน


Bridge

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

คือราชาแห่งชีวิตในจักรวาล

ประทับบนพระบัลลังก์อันเรืองรอง

และทรงพิพากษาโลกาทั้งมวล

ทรงครองอำนาจ

และปกครองชนชาติทั้งปวง

คนทั้งมวลคุกเข่าลง

ภาวนาต่อพระองค์

เข้าใกล้ชิดพระองค์

ไม่ว่าเจ้าเชื่อในพระเจ้ามานานแค่ไหน

ไม่ว่าสถานะเจ้าสูงเพียงใด

มีความอาวุโสมากเพียงใด

หากในใจเจ้าขัดแย้งต่อพระเจ้า

เจ้าต้องถูกพระองค์พิพากษา

หมอบราบเฉพาะพระพักตร์

เจ้าส่งเสียงวิงวอนเจ็บปวด

นี่คือการได้รับผลของการกระทำ

เสียงร้องคร่ำครวญคือความทรมาน

อยู่ภายในบึงไฟและกำมะถัน

นี่คือเสียงร้องเพราะถูกสั่งสอน

ด้วยคทาเหล็กของพระเจ้า

นี่คือการพิพากษาหน้าพระที่นั่งของพระคริสต์


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ราชาแห่งอาณาจักร

ทรงได้รับการเป็นพยาน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน

แท้จริงพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ได้รับการเป็นพยานทุกชนชาติและดินแดน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 8

ก่อนหน้า: 49 สรรเสริญพระเจ้าและปิติทั่วปฐพี

ถัดไป: 51 มวลมนุษยชาติและพระเจ้าแบ่งปันความสุขของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger