308 ความเชื่อที่แท้จริงของพวกเจ้าอยู่ที่ใด

Verse 1

เมื่อประชาชนชาวนีนะเวห์

ได้ยินพระยาห์เวห์ตรัสคำโกรธา

พวกเขาก็กลับใจทันทีในขี้เถ้าและผ้ากระสอบ

เพราะพวกเขาเชื่อในพระวจนะ

จึงได้ยำเกรงจากนั้นก็กลับใจ

แต่ผู้คนในปัจจุบันมิได้เป็นเช่นนั้นเลย


Pre-chorus 1

แม้เจ้าเชื่อในพระวจนะพระเจ้า

เชื่อว่าพระยาห์เวห์เสด็จมาอีกครา

พวกเจ้านั้นไม่เคารพพระองค์

ราวกับสังเกตการณ์พระเยซูมาเนิ่นนาน


Chorus

พระเจ้าทรงเข้าใจความหลอกลวง

ในใจพวกเจ้า

ส่วนใหญ่ที่ติดตาม แค่อยากรู้อยากเห็น

เพราะว่างเปล่าจึงแสวงหาพระองค์

เมื่อความปรารถนาสันติพังทลายลง

ความอยากรู้อยากเห็นก็หายไป

เล่ห์ลวงถูกเปิดโปง

โดยคำพูดและการกระทำ

พวกเจ้าเพียงอยากรู้อยากเห็น

แต่ไม่ยำเกรงพระเจ้า

ขาดการยับยั้งในการกระทำ

พูดจาไม่ระวัง

เช่นนี้น่ะหรือความเชื่อที่แท้จริง


Verse 2

พวกเจ้าแค่ใช้พระวจนะ

เมื่อรู้สึกกังวลหรือเบื่อหน่าย

เพื่อเติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่าในชีวิต

ใครเชื่อแท้จริง

และนำพระวจนะนั้นไปปฏิบัติ

พวกเจ้าอ้างว่าพระเจ้าทรงเห็น

ลึกลงไปในใจผู้คน


Pre-chorus 2

แต่พระเจ้าที่พวกเจ้าตะโกนหาในใจ

เข้ากันได้กับพระเจ้าแท้จริงอย่างไร

ไยพวกเจ้ากระทำเช่นนี้

ตอบแทนพระเจ้าด้วยรักเช่นนี้หรือไร


Chorus

พระเจ้าทรงเข้าใจความหลอกลวง

ในใจพวกเจ้า

ส่วนใหญ่ที่ติดตาม แค่อยากรู้อยากเห็น

เพราะว่างเปล่าจึงแสวงหาพระองค์

เมื่อความปรารถนาสันติพังทลายลง

ความอยากรู้อยากเห็นก็หายไป

เล่ห์ลวงถูกเปิดโปง

โดยคำพูดและการกระทำ

พวกเจ้าเพียงอยากรู้อยากเห็น

แต่ไม่ยำเกรงพระเจ้า

ขาดการยับยั้งในการกระทำ

พูดจาไม่ระวัง

เช่นนี้น่ะหรือความเชื่อที่แท้จริง


Outro

พวกเจ้ามักอ้างการอุทิศตน

แต่การประพฤติดีและการพลีอุทิศอยู่ที่ใด

หากคำพูดพวกเจ้ามิได้มาถึงพระกรรณ

จะทรงหยามเหยียดพวกเจ้าได้เช่นไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะสำหรับผู้เยาว์และผู้สูงวัย

ก่อนหน้า: 307 นี่คือความเชื่อของพวกเจ้าหรือ?

ถัดไป: 309 เจ้ามีความเชื่อและความรักที่แท้จริงสำหรับพระคริสต์หรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger