28 แกะของพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระองค์

Verse 1

วันเวลาจะมาถึงจุดจบ

โลกนี้จะพบความว่างเปล่า

ทุกสิ่งจะเกิดใหม่อีกครั้ง

จำเรื่องนี้ไว้


Pre-chorus 1

ไม่อาจมีความคลุมเครือใด​ ๆ

โอ้สวรรค์ และโลกจะลาลับไป

แต่พระวจนะจะยืนยง

พระองค์จึงเตือนพวกเจ้าอีกครา

อย่าเสียแรงเปล่า ตื่นมาสำนึกผิด

ความรอดนั้นจะอยู่ไม่ไกล

พระเจ้าได้ปรากฏท่ามกลางพวกเจ้าไป

ใช่แล้ว พระสุรเสียงได้เปล่งออกมา


Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่


Verse 2

ใช่ พระสุรเสียงเปล่งขึ้นมา

แต่ละวันมีความสดใหม่

เจ้ากับพระเจ้าต่างเห็นกัน

พระองค์ตรัสกับเจ้าร่ำไป


Pre-chorus 2

แต่เจ้าไม่รู้จัก ไม่ยอมรับพระองค์

แกะพระเจ้าได้ยินพระคำ

แต่ไยเจ้านั้นลังเล

ซาตานบังตาเจ้าจนมืดมน

หัวใจเจ้านั้นด้านชา

และเจ้าไม่อาจได้ยล​พระพักตร์อันสง่างาม

ช่างน่าเวทนา อย่ารอต่อไป

แกะพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียง


Bridge

พระวิญญาณทั้งเจ็ด​ เบื้องหน้าพระบัลลังก์

ถูกย้ายไปทั่วทุกมุมโลก

ผู้ส่งสารที่ทรงส่งไป

ไปพูดกับคริสตจักรทั้งมวล

พระเจ้าชอบธรรม น่าศรัทธา

พระองค์คือผู้ที่สำรวจ ส่วนลึกสุดของหัวใจคน


Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่


Verse 3

ผู้เสาะหาพระพักตร์อย่างจริงใจ

จะได้แสงใหม่ ความรู้ใหม่

พระคำจะมาถึงเจ้า

จะช่วยเปิดดวงตาแห่งจิตวิญญาณ


Pre-chorus 3

เจ้าจะได้เห็นความลี้ลับของโลกวิญญาณ

เห็นว่าอาณาจักรอยู่ท่ามกลางคน

เพียงเข้าไปอาศัยในที่ลี้ภัย

และพระคุณจะมาถึงเจ้าเอง

ความอดอยาก โรคและสัตว์

จะไม่กล้ำกรายเจ้าเลย

เจ้าจะไปกับพระเจ้า เดินกับพระองค์

และก้าวเข้าสู่ความรุ่งโรจน์ไปด้วยกัน


Chorus

พระวิญญาณตรัสกับคริสตจักร

หากเจ้ามีหู เจ้าควรจะฟัง

ผู้มีชีวิตควรยอมรับ

เพียงแค่กินและดื่มพระคำ

จงอย่าได้ข้องใจในพระคำ

ผู้ที่เชื่อฟังใส่ใจพระคำ

จะได้รับพรยิ่งใหญ่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 15

ก่อนหน้า: 27 เมื่อฟ้าแลบจากทิศตะวันออก

ถัดไป: 29 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเปิดหนังสือม้วน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger