ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

หนังสือเพลงสรรเสริญเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกประกอบด้วยเพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งสร้างจากพระดำรัสอมตะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และส่วนที่สองประกอบด้วยเพลงสรรเสริญชีวิตคริสตจักร ซึ่งเป็นคำพยานจริงของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่ให้ไว้หลังจากการก้าวผ่านการพิพากษาของพระองค์และความยากลำบากและความทุกข์ลำบากขณะกำลังติดตามพระองค์ บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อผู้คนในการฝึกฝนปฏิบัติการเฝ้าเดี่ยวทางจิตวิญญาณของพวกเขา การเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น การไตร่ตรองพระวจนะของพระองค์ และการเข้าใจความจริง บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกต่อผู้คนจะได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า

หนังสือเกี่ยวกับการเข้าสู่ชีวิต

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger