วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พวกเรามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระองค์กัน"

วันที่ 14 เดือน 05 ปี 2024

I

หากท่านต้องการสรรเสริญพระเจ้า

เช่นนั้นจงร้องให้ดังเท่าที่ท่านสามารถทำได้

หากท่านต้องการเต้นรำก็จงลุกขึ้นเต้นรำเถิด

หากท่านต้องการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

ก็จงกินและดื่มพระวจนะเหล่านั้น

หากท่านต้องการอธิษฐาน ก็จงอธิษฐาน

พวกเรานึกถึงพระเจ้า อธิษฐาน-อ่าน มีการสามัคคีธรรม

และพวกเราใคร่ครวญ ไตร่ตรอง และแสวงหาพระเจ้ามากขึ้น

ชีวิตคริสตจักรมีสีสันมาก การสรรเสริญทำได้หลายรูปแบบ

ใช้ชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน

เราสามารถแลเห็นความน่ารักของพระเจ้า

การสรรเสริญพระเจ้าปลดปล่อยหัวใจพวกเราเป็นอิสระ

ไม่มีข้อบังคับหรือข้อจำกัด

ด้วยการสรรเสริญที่แท้จริงบังเกิดความสนุกสนาน

สันติสุขและความเบิกบานใจ

การใช้ชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้านำความเบิกบาน

ที่หาใดเปรียบมาให้ และพวกเราก็มีความสุขอย่างแท้จริง

II

พวกเรามาชุมนุมกันเพื่อชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า

พวกเราได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ด้วยการสามัคคีธรรมความจริง และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ

พวกเราชื่นชมพระพรของพระเจ้า

นมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจและความซื่อสัตย์

คือชีวิตของราชอาณาจักร

พวกเราล้วนเป็นประชากรแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

และพวกเราล้วนมีหัวใจรักพระเจ้าที่แท้จริง

พวกเรารื่นรมย์กับชีวิตคริสตจักรยิ่งนัก

พวกเรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า และเข้าใจความจริง

สลัดทิ้งความเสื่อมทรามและกลายเป็นคนใหม่

พวกเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้า

และสรรเสริญพระองค์ในหัวใจของพวกเรา

พวกเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยการพิพากษา

และพวกเราได้รับประสบการณ์กับความรักที่แท้จริงของพระเจ้า

เมื่อได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความรอดของพระเจ้า

พวกเราก็ให้การขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า

III

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย

นี่เป็นชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบากสำหรับพวกเรา

การได้ชุมนุมร่วมกันและได้สรรเสริญพระเจ้า

การปราบปรามอย่างบ้าคลั่งของพญานาคใหญ่สีแแดงนั้น

ปลุกเร้าความเกลียดชังของพวกเรายิ่งนัก

พวกเราได้ทนทุกข์การข่มเหงและความทุกข์ยากมา

และได้รับประสบการณ์กับทุกสิ่งที่ชีวิตสามารถขว้างปาใส่พวกเราได้

ไม่มีอะไรทำให้ความแน่วแน่ของเราสั่นคลอน

และนี่ล้วนมาจากความรักของพระเจ้าทั้งสิ้น

ราคาอันอุตสาหะซึ่งพระเจ้าได้ทรงจ่ายไปเพื่อความรอดของพวกเรา

ไม่สามารถวัดได้

พระเจ้าทรงพระชนม์ชีพอยู่ท่ามกลางพวกเรา

พระองค์ทรงพระชนม์ชีพเคียงข้างพวกเรา

เวลาและชีวิตอันงดงามนี้ไม่อาจลืมเลือนได้เลย

พวกเรารักพระเจ้า พวกเรารักพระเจ้าชั่วนิรันดร์

และพวกเราจะขับร้องเพลงสรรเสริญเพื่อพระองค์ตลอดกาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger