หนังคริสเตียน | จริงๆ แล้ว ลัทธิความเชื่อคืออะไร? (ฉากเด่น)

วันที่ 29 เดือน 03 ปี 2021

นับตั้งแต่ก้าวมามีอำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าปราบปรามและกดขี่ความเชื่อทางศาสนาอย่างไม่หยุดยั้ง ถึงขั้นตราหน้าศาสนาคริสต์และนิกายโรมันคาทอลิกเป็นลัทธินอกรีตและเรียกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ว่างานเขียนของพวกลัทธิ ตลอดหลายปีเหล่านี้ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้เป็นพยานต่อการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าตลอดมา และคริสตจักรฯ ก็ได้ถูกกล่าวโทษจากพรรคฯ ว่าเป็นลัทธินอกรีตไปด้วย พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคที่ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้า มันเป็นระบบซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระคริสต์ ดังนั้น มันสามารถมีคุณสมบัติที่จะมากำหนดพิจารณาว่า ศาสนาเฉพาะศาสนาใดเป็นหนทางที่แท้จริงหรือเป็นลัทธินอกรีตได้อย่างนั้นหรือ? คนเราควรหยั่งรู้อย่างไรว่า จริงๆ แล้วลัทธิความเชื่อคืออะไร?

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:Scripture quotations are from The Holy Bible-Thai Standard Version, copyright © 2014 by Thailand Bible Society. Used by permission. All rights reserved.

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger