คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความเชื่อในพระคัมภีร์เหมือนกับความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความเชื่อในพระคัมภีร์เหมือนกับความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?"

132 |วันที่ 22 เดือน 11 ปี 2020

ตัวละครหลักซึ่งเป็นผู้เชื่อเปี่ยมศรัทธา เฝ้าถวิลการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ต่อมา เธอเรียนรู้บนเฟสบุ๊คว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังให้คำพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว เธอต้องการที่จะมองค้นเข้าไปในการนี้ แต่เนื่องจากศิษยาภิบาลของเธอพูดว่าหนทางที่คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ประกาศนั้นไปเหนือโพ้นกว่าพระคัมภีร์ และสิ่งใดๆ ที่ออกห่างจากพระคัมภีร์เป็นความนอกรีต เธอจึงลังเลและไม่กล้าเจาะลึกการนี้ หลังการอธิษฐาน เธอก็ตระหนักว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย และเธอไม่สามารถเพียงแค่ติดตามฝูงชนได้ จากนั้นเธอก็ไปเยือนเว็บไซต์ของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพื่อดูให้เห็นด้วยตัวเธอเอง ซึ่งที่นี่เธอก็พบวีดิทัศน์มากมายหลากหลายที่เป็นพยานต่อพระเจ้า สามัคคีธรรมของศาสนจักรเกี่ยวกับความจริงนั้นสัมพันธ์กับชีวิตจริงและให้ความรู้แจ้ง และแก้ไขความงุนงงสับสนและความลำบากยากเย็นที่เธอได้มีมานานหลายปี เธอเรียนรู้จากวีดิทัศน์เหล่านี้อีกด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการทรงสร้าง และพระองค์ทรงมีสิทธิ์ทุกประการที่จะไปเหนือโพ้นกว่าพระคัมภีร์ในพระราชกิจของพระองค์ และเธอตระหนักว่าความเชื่อในพระคัมภีร์ไม่ใช่ความเชื่อในพระเจ้า โดยผ่านการเจาะลึกของเธอ เธอกลายเป็นแน่ใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ได้ทรงกลับมา และดังนั้นแล้วเธอจึงยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าและติดตามก้าวพระบาทของพระเมษโปดก

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก