คำพยานชีวิตคริสเตียน | "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไหม"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "พระคัมภีร์เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไหม"

1196 |วันที่ 20 เดือน 02 ปี 2021

ตัวแสดงหลักเป็นคริสตชนผู้เคร่งศรัทธาที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์นั้นได้รับการบันดาลโดยพระเจ้า ว่าพระคัมภีร์เป็นตัวแทนของพระเจ้า และการที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงการที่เชื่อในพระคัมภีร์ เมื่อเธอได้ยินว่า คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กำลังให้คำพยานว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ว่าพระเจ้าได้ทรงดำรัสพระวจนะใหม่ และกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มกับพระนิเวศของพระเจ้า เธอพบว่า มันยากที่จะยอมรับ เธอเชื่อมั่นว่าพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถเกินเลยไปจากพระคัมภีร์ได้ แต่ข่าวที่ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาแล้วทิ้งให้เธอรู้สึกคาใจ ต่อมา เธอจึงมองค้นเข้าไปในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และมาเข้าใจเรื่องจริงเบื้องหลังพระคัมภีร์และคุณค่าของเรื่องจริงนั้น ในที่สุด เธอก็ตระหนักว่า พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระเจ้า และพระคัมภีร์ก็ไม่บรรจุไปด้วยชีวิตนิรันดร์ แต่หนทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความจริงและชีวิตก็คือ การติดตามพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก