"ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" | ตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2020

ตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้เข้ามามีอำนาจ ทางพรรคก็ได้กดขี่และข่มเหงศาสนาคริสต์และนิกายคาทอลิกเพื่อที่จะกำจัดการเชื่อต่างๆ ทางศาสนาทั้งหมดและสถาปนาประเทศจีนให้เป็นเขตของความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสี จิ้นผิงได้กลายเป็นประธานาธิบดี การโจมตีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนที่มีต่อความเชื่อก็ได้ขึ้นถึงขีดสุด และถึงขั้นอนุมัติอย่างเป็นทางการให้คริสตจักรตามหลักการพึ่งตนเองสามด้านถูกกำจัดและดึงกางเขนลง

อวี่ ฉงกวางเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาผู้ทำการหลีกหนีที่เป็นอันตรายจากการจับกุมคนจำนวนมากของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน หลังจากนั้นเขาก็หาทางไปยังบ้านของเฉิน ซงเอิน คริสตชนผู้ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวคริสต์ศาสนารักชาติตามหลักการพึ่งตนเองสามด้าน คริสตจักรของขบวนการเคลื่อนไหวคริสต์ศาสนารักชาติตามหลักการพึ่งตนเองสามด้านของเฉิน ซงเอินถูกรื้อทำลายลงโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และหลังจากที่ได้ฟังคำสอนของบรรดาศิษยาภิบาลและเหล่าผู้อาวุโส บางคนในคริสตจักรก็ได้อธิษฐานให้กับระบอบปกครองพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน จากการที่เชื่อว่าโดยการทำเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังรักษาพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าที่ว่า ""จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน"" (มัทธิว 5:44) (© THSV) อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้เชื่อหลายคนเกิดสับสน ทั้งนี้เพราะ ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้อธิษฐานขอพระพรให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็ยังไม่เพียงแต่ล้มเหลวที่จะกลับใจเท่านั้น แต่ยังถึงขั้นที่ได้รื้อทำลายคริสตจักรของพวกเขา พวกเขาแปลกใจว่า การอธิษฐานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่? ที่ชุมนุมคริสตจักรโต้แย้งกันเกี่ยวกับคำถามนี้ แต่ไม่สามารถไปถึงบทสรุปได้ ต่อมา โดยผ่านการอ่านพระวจนของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมของอวี่ ฉงกวางและเพื่อนร่วมงานของเขา เฉิน ซงเอินและคนอื่นๆ ก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าที่ให้ ""รักศัตรูของท่าน"" พวกเขาได้รับการหยั่งรู้ถึงแก่นแท้เยี่ยงซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งก็คือการต่อต้านพระเจ้าและเกลียดชังความจริง และมองเห็นอย่างชัดเจนถึงผลสืบเนื่องที่เป็นอันตรายของการติดตามบรรดาศิษยาภิบาลและเหล่าผู้อาวุโสลงไปตามเส้นทางหลักการพึ่งตนเองสามด้าน และการพึ่งพาการคุ้มครองปกป้องจากอำนาจปกครองเยี่ยงซาตาน…

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger