“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้าฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียน คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้าคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า "ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย หนังคริสเตียน "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" พระเจ้าทรงเผยความลึกลับเกี่ยวกับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์หนังคริสเตียน "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" พระเจ้าทรงเผยความลึกลับเกี่ยวกับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   0  

บทนำ

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"

ตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้เข้ามามีอำนาจ ทางพรรคก็ได้กดขี่และข่มเหงศาสนาคริสต์และนิกายคาทอลิกเพื่อที่จะกำจัดการเชื่อต่างๆ ทางศาสนาทั้งหมดและสถาปนาประเทศจีนให้เป็นเขตของความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสี จิ้นผิงได้กลายเป็นประธานาธิบดี การโจมตีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนที่มีต่อความเชื่อก็ได้ขึ้นถึงขีดสุด และถึงขั้นอนุมัติอย่างเป็นทางการให้คริสตจักรตามหลักการพึ่งตนเองสามด้านถูกกำจัดและดึงกางเขนลง

อวี่ ฉงกวางเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาผู้ทำการหลีกหนีที่เป็นอันตรายจากการจับกุมคนจำนวนมากของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน หลังจากนั้นเขาก็หาทางไปยังบ้านของเฉิน ซงเอิน คริสตชนผู้ร่วมขบวนการเคลื่อนไหวคริสต์ศาสนารักชาติตามหลักการพึ่งตนเองสามด้าน คริสตจักรของขบวนการเคลื่อนไหวคริสต์ศาสนารักชาติตามหลักการพึ่งตนเองสามด้านของเฉิน ซงเอินถูกรื้อทำลายลงโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และหลังจากที่ได้ฟังคำสอนของบรรดาศิษยาภิบาลและเหล่าผู้อาวุโส บางคนในคริสตจักรก็ได้อธิษฐานให้กับระบอบปกครองพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน จากการที่เชื่อว่าโดยการทำเช่นนั้น ก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังรักษาพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าที่ว่า "จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน" (มัทธิว 5:44) (© THSV) อย่างไรก็ตาม เหล่าผู้เชื่อหลายคนเกิดสับสน ทั้งนี้เพราะ ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาได้อธิษฐานขอพระพรให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมาเป็นเวลาหลายปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนก็ยังไม่เพียงแต่ล้มเหลวที่จะกลับใจเท่านั้น แต่ยังถึงขั้นที่ได้รื้อทำลายคริสตจักรของพวกเขา พวกเขาแปลกใจว่า การอธิษฐานให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่? ที่ชุมนุมคริสตจักรโต้แย้งกันเกี่ยวกับคำถามนี้ แต่ไม่สามารถไปถึงบทสรุปได้ ต่อมา โดยผ่านการอ่านพระวจนของพระเจ้าและการสามัคคีธรรมของอวี่ ฉงกวางและเพื่อนร่วมงานของเขา เฉิน ซงเอินและคนอื่นๆ ก็ได้เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำสอนขององค์พระเยซูเจ้าที่ให้ "รักศัตรูของท่าน" พวกเขาได้รับการหยั่งรู้ถึงแก่นแท้เยี่ยงซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนอีกด้วย ซึ่งก็คือการต่อต้านพระเจ้าและเกลียดชังความจริง และมองเห็นอย่างชัดเจนถึงผลสืบเนื่องที่เป็นอันตรายของการติดตามบรรดาศิษยาภิบาลและเหล่าผู้อาวุโสลงไปตามเส้นทางหลักการพึ่งตนเองสามด้าน และการพึ่งพาการคุ้มครองปกป้องจากอำนาจปกครองเยี่ยงซาตาน…

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: www.stockfootage.com

Excavator motor (https://freesound.org/people/laspaziale/sounds/92739/) by laspaziale/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น