เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้จุติเป็นมนุษย์ทรงงานสำคัญยิ่งในการช่วยมนุษย์ให้รอด"

เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้จุติเป็นมนุษย์ทรงงานสำคัญยิ่งในการช่วยมนุษย์ให้รอด"

142 |วันที่ 26 เดือน 04 ปี 2021

Verse 1

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

เป็นราชกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

เป็นงานที่ล้ำลึกที่สุด

จากสามช่วงระยะงานของพระเจ้า

สองช่วงนี้สำคัญที่สุด

งานจากพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

จากสองช่วงระยะนี้

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด

Verse 2

ความเสื่อมทรามของคนนั้นเป็นอุปสรรค

ต่องานของพระเจ้าผู้จุติ

สิ่งแวดล้อมนั้น ไม่เป็นใจ

คุณภาพคนนั้นต่ำตม

งานของยุคสุดท้ายนั้น

ยากกว่าที่เคยเป็นมา

ถึงกระนั้นผลลัพธ์ที่เหมาะสมก็จะเกิด

เมื่องานนี้สิ้นสุดลง

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด

Verse 3

งานพระเจ้าจะบรรลุผลที่เหมาะที่ควร

ไม่มีข้อบกพร่อง งานพระเจ้าจะทำได้สำเร็จ

นี่ก็คือผลของงาน ที่กระทำในเนื้อหนัง

โน้มน้าวใจมากกว่าพระราชกิจพระวิญญาณ

Bridge

งานทั้งสามช่วงระยะจะสิ้นสุดลง

จบลงโดยพระเจ้าในเนื้อหนัง

งานทั้งสามช่วงระยะต้องสิ้นสุดลง

โดยพระเจ้าจุติเป็นร่างคน

Chorus

ส่วนที่สำคัญที่สุดของราชกิจนั้น

กระทำในเนื้อหนัง

ความรอดของมนุษย์ทุกคนโดยพระเจ้า

ต้องกระทำในเนื้อหนัง

แม้คนคิดว่า พระเจ้าในเนื้อหนังไม่เกี่ยวกัน

แต่ความจริง เนื้อหนังเกี่ยวพัน

กับโชคชะตาและการมีอยู่ของทุกคน

เพราะท่านทรงงานที่สำคัญที่สุด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก