ชุดคำเทศนา: การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง เหตุใดในยุคสุดท้าย พระเจ้าจึงเสด็จมาปรากฏในรูปมนุษย์ มิใช่กายวิญญาณ?

วันที่ 14 เดือน 01 ปี 2022

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในเนื้อหนังทรงแสดงความจริงมากมาย และกำลังทรงงานแห่งการพิพากษาโดยเริ่มที่พระนิเวศของพระเจ้า พระองค์ทรงตั้งกลุ่มผู้ชนะเสร็จสิ้นก่อนความวิบัติ ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไปถึงทุกประเทศบนโลก และมีผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและหันเข้าหาพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะเป็นเช่นนั้น ก็มีหลายคนในโลกศาสนาที่ยังเอาแต่กังขาเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาในเนื้อหนัง ทรงปรากฏและกำลังทรงงาน พวกเขาเชื่อว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏในกายวิญญาณเป็นเวลาถึงสี่สิบวันหลังการฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ก็ควรกลับมาในกายวิญญาณ ทำไมพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กลับปรากฏในรูปมนุษย์ในฐานะบุตรมนุษย์ แทนที่จะทรงปรากฏในรูปกายวิญญาณ? หลายคนไม่ยอมรับพระองค์ตามข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในกายวิญญาณ กลับเป็นบุตรมนุษย์ที่ปรากฏในรูปมนุษย์ พวกเขากำลังพลาดโอกาสเดียวในความรอดจากองค์พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เอง ซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่พวกเขาเสียใจไปจนชั่วนิรันดร์ ทำไมในยุคสุดท้าย พระเจ้าไม่ทรงปรากฏในรูปกายวิญญาณเพื่อทรงงาน แต่ทรงกลายเป็นเนื้อหนังในฐานะบุตรมนุษย์? ในตอนนี้ของ การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง เราจะมาขุดลึกถึงเรื่องนี้ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับงานของพระเจ้าให้มากขึ้นไปด้วยกัน

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger