ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "เสียงนั้นช่างไพเราะ"

วันที่ 08 เดือน 11 ปี 2020

ต่งจิ้งซิน เป็นผู้ประกาศในคริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน เธอได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาสามสิบปีแล้ว และรักความจริง เธออ่านพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจศีล และได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวจนะเหล่านั้น เธอสละตัวเธอเองเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความมีใจกระตือรือร้น เพราะงานประกาศของเธอ เธอจึงได้ถูกตำรวจของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจับกุม และถูกส่งเข้าเรือนจำที่ซึ่งเธอได้สู้ทนความทารุณและการทรมาน เป็นพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่ได้นำทางเธอให้ผ่านพ้นการสู้ทนเจ็ดปีของชีวิตเรือนจำอันไร้มนุษยธรรม หลังจากออกมาแล้ว เฉินกวง เพื่อนร่วมงานของเธอ มาหาเธอและอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้เธอฟัง โดยเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้วและกำลังทรงพระราชกิจในยุคสุดท้าย เธอยังให้หนังสือ "พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์" แก่เธอหนึ่งเล่มอีกด้วย หลังจากอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไปไม่น้อยทีเดียว ต่งจิ้งซิน ก็รู้สึกว่าพระวจนะเหล่านั้นเปี่ยมสิทธิอำนาจและว่าพระวจนะเหล่านั้นได้มาจากพระเจ้า เธอพัฒนาหัวใจแห่งการถวิลหาการแสวงหา ต่งจิ้งซิน และสามีของเธอกลืนกินพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างหิวโหย และค้นพบว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นความจริงทั้งสิ้น และว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า พวกเขากำหนดว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าที่พวกเขาได้รอคอยมานานหลายปีจริงๆ! ขณะที่พวกเขาทั้งสองเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นบานที่ได้ต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง หัวหน้าตำรวจก็ไปเยี่ยมพวกเขาเพื่อเตือนพวกเขาไม่ให้เข้าร่วมการชุมนุมใดๆ หรือทำการประกาศใดๆ เขาเตือนพวกเขาว่าพวกเขาต้องรายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดก็ตามที่ประกาศเรื่อง “ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก” ซึ่งทำให้ ต่งจิ้งซิน เกิดความกระวนกระวายขึ้น หลังจากนั้น ทันทีที่ศิษยาภิบาลของพวกเขาพบว่า ต่งจิ้งซิน กำลังนำบรรดาพี่น้องชายหญิงในการมองค้นเข้าไปในพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย เขาก็แทรกแซงและปิดกั้นพวกเขาด้วยเช่นกัน เมื่อเผชิญหน้ากับความงุนงงสับสนและการหยุดชะงักจากกำลังบังคับของซาตาน ต่งจิ้งซิน ก็มีความสามารถที่จะมองเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของบรรดาศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสแห่งโลกศาสนาได้อย่างชัดเจนโดยผ่านทางการอธิษฐาน การแสวงหาและการสามัคคีธรรม เธอไม่ยอมจำนน แต่ยังนำบรรดาพี่น้องชายหญิงในการเจาะลึกหนทางที่แท้จริงต่อไป และเธอเชื้อเชิญผู้คนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มาให้การสามัคคีธรรมและเป็นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย ในท้ายที่สุด ทุกคนก็ยอมรับว่าพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดำรัสนั้นเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าจริงๆ และว่าพระองค์ทรงเป็นการทรงปรากฏของพระเจ้า ทุกคนซึ้งใจอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ช่างเป็นพระสุรเสียงที่ไพเราะยิ่งนัก!

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger