คำพยานชีวิตคริสเตียน | "คุณสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยการจ้องมองท้องฟ้าจริงหรือ"

คำพยานชีวิตคริสเตียน | "คุณสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โดยการจ้องมองท้องฟ้าจริงหรือ"

876 |วันที่ 09 เดือน 01 ปี 2021

ผู้เชื่อมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังรอคอยให้องค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมาบนก้อนเมฆ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถได้รับการรับขึ้นสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ก่อนเกิดความวิบัติ ตัวละครหลักในวีดิทัศน์นี้ จินเฉิง ก็ไม่เว้น เขาได้ใช้สายตาจับจ้องท้องฟ้าอย่างโง่เขลา รอคอยพระเจ้ามานานกว่า 20 ปี และเมื่อเขาได้ยินใครบางคนเป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว ว่าพระองค์กำลังทรงแสดงความจริงมากมาย และกำลังทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นด้วยพระนิเวศของพระเจ้า เขาก็เกาะติดแนวคิดที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาบนก้อนเมฆ เพราะฉะนั้น เขาจึงปฏิเสธที่จะแสวงหาหรือเจาะลึกการนั้น และการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกือบจะผ่านเขาไป ในท้ายที่สุดแล้วเขาปล่อยวางมโนคติอันหลงผิดของเขาและยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าอย่างไร? เป็นไปได้หรือที่จะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการใช้สายตาจับจ้องท้องฟ้าเพียงเท่านั้น โดยไม่สดับตรับฟังเพื่อหาพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า? พวกเรามาดูสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของจินเฉิงกัน

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก