เพลงคริสเตียน | "คำเตือนแห่งคำพยานของโยบต่อชนรุ่นหลัง"

วันที่ 05 เดือน 05 ปี 2021

Intro

ความเชื่อของโยบ การเชื่อฟัง เป็นพยานการชนะซาตาน

เป็นที่มาความช่วยเหลือและการหนุนใจให้กับผู้คน

Verse 1

คนเห็นความหวังในโยบเพื่อความรอดของตน

ที่สามารถมีชัยเหนือซาตาน

ผ่านความเชื่อและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า

ผ่านความเคารพแท้จริงต่อพระองค์

คนเห็นว่าตราบใดที่ยังเชื่อฟัง

อธิปไตยและการทรงจัดการเตรียมการ

ไม่ละทิ้งพระเจ้าแม้เมื่อสูญแล้วทุกสิ่ง

คนจะนำความปราชัย ความอับอายมาสู่ซาตาน

Pre-chorus

หากผู้คนมีเจตจำนงและมานะบากบั่น

ที่จะตั้งมั่นในคำพยานของพวกเขา

ต่อให้นั่นหมายถึงการสูญชีวิตไป

ซาตานจะขลาดกลัวและล่าถอยร้อนรน

Chorus

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม

Verse 2

คำพยานของโยบช่วยบอกกล่าวแก่ชนรุ่นหลัง

ว่าหากพวกเขาเพียบพร้อมและเที่ยงธรรมเท่านั้น

จึงยำเกรงพระเจ้าหลบเลี่ยงความชั่ว

สามารถเป็นคำพยานดังก้องต่อพระเจ้า

ด้วยการเป็นคำพยานที่ดังก้องเท่านั้นเอง

จึงสามารถพ้นการควบคุมของซาตาน

ดำรงชีพในการทรงอารักขาการทรงนำ

เพียงเช่นนี้จะเป็นความรอดอันแท้จริง

Chorus

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม

คำพยานของโยบนั้น

เป็นคำเตือนแก่ชนรุ่นหลังจากโยบไป

ว่าหากแม้ไม่ทำให้ซาตานพ่ายแพ้

พวกเขาก็จะไม่อาจพ้น

จากการกล่าวหาใส่ความและการรบกวนของซาตาน

และการข่มเหงหรือการจู่โจม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก