คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ในวันแห่งการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและผลประโยชน์" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 13 เดือน 01 ปี 2023

เมื่อเธอรับผิดชอบงานของคริสตจักร เธอต้องการให้มีคนได้รับการฝึกโดยเร็วที่สุดเพื่อจะพัฒนาคุณภาพงานของคริสตจักร และได้รับการเห็นชอบจากผู้นำ แต่พี่สาวทั้งสองคนที่เธอเฝ้าบ่มเพาะถูกพี่โจวย้ายไปรับหน้าที่อื่นทีละคน ด้วยความกลัวว่างานจะมีปัญหาและจะสูญเสียตำแหน่งไป เธอจึงอยากจะต่อสู้เพื่อเอาพวกเธอกลับมา เธอเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอุปนิสัยอันเสื่อมทรามผ่านการพิพากษาและการเปิดเผยแห่งพระวจนะของพระเจ้า? ความจริงใดที่เธอนำไปปฏิบัติเพื่อยุติการต่อสู้เพื่อชื่อเสียงและสถานะ?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger