คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ความพลิกผันในการเดินทางไปหาพระเจ้า" (ภาคแรก)

วันที่ 10 เดือน 01 ปี 2023

เธอเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัด เธอใช้เวลาแปดปีตามหาคริสตจักรที่มีงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปทั่วทุกหนแห่ง ถึงกับเดินทางไปไกลถึงเกาหลีใต้เพื่อตามหาเส้นทางในการเป็นอิสระจากบาป อย่างไรก็ตาม เธอลงเอยด้วยความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อถึงจุดที่ทุกข์ใจและสิ้นหวัง พี่สาวของเธอก็บอกเธอว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมานานแล้ว และอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้เธอฟัง เมื่อสัมผัสได้ถึงสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพในพระวจนะของพระองค์ เธอจึงเกิดความสงสัยใคร่รู้ในหนังสือเล่มนี้ เธอนำหนังสือจากพี่สาวมาอ่านและเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ ยิ่งอ่าน เธอก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้า จึงตัดสินใจไปสืบค้นที่คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ต่อมา เธอพบเส้นทางที่ทำให้เป็นอิสระจากบาปในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุด

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger