คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เส้นทางสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์"

วันที่ 10 เดือน 03 ปี 2023

ตัวเอกของเรื่องเป็นผู้เชื่อตั้งแต่อายุยังน้อย และเมื่อโตขึ้น ก็ได้อุทิศตนเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแข็งขันด้วยหวังว่าจะถูกรับขึ้นไปสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ อย่างไรก็ตาม เธอตระหนักได้ว่าตนเองติดอยู่ในวังวนแห่งการทำบาปและสารภาพบาป ทั้งยังดูเหมือนเธอใช้ชีวิตอยู่ในหล่มบาป เมื่อนึกถึงองค์พระคัมภีร์ที่กล่าวว่า "ถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย" (ฮีบรู 12:14) (© THSV) เธอก็อดกังวลไม่ได้ว่าตนเองจะถูกพาเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์หรือไม่ ด้วยความกังวลใจนี้ เธอจึงไปหาศิษยาภิบาลและสมาชิกในคริสตจักรคนอื่นๆ แต่พวกเขากลับบอกเพียงว่า การเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำให้บาปของมนุษย์ได้รับการอภัยให้ และเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา คนเหล่านั้นก็จะถูกพาขึ้นสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ เธอจึงสับสนว่าคนประเภทไหนกันแน่ที่จะถูกรับเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ คนที่ทำบาปอยู่เสมอจะถูกรับไปด้วยหรือไม่ ต่อมาเธอได้พบกับพี่สาวสองคนจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านการชุมนุมและสามัคคีธรรม ในที่สุดเธอก็ได้มาเข้าใจว่า มีเพียงการยอมรับในพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้เธอได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ และได้เข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์ ด้วยเหตุนั้นเอง เธอจึงรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างเป็นสุข และได้พบกับเส้นทางสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger