คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ผลแห่งการแบ่งปันข่าวประเสริฐ"

วันที่ 16 เดือน 11 ปี 2021

ตัวละครหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคริสตจักรที่แบ่งปันข่าวประเสริฐ ได้เผชิญกับความยากลำบากหลายประการในขณะพยายามสามัคคีธรรมกับเป้าหมายข่าวประเสริฐชื่อเทเรซา เทเรซามักยุ่งกับงาน และไม่ค่อยมีเวลามาสามัคคีธรรม เธอยึดติดอยู่กับมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา และแม้จะสามัคคีธรรมไปหลายครั้งก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิด ตัวละครหลักนี้ จะแสวงหาความจริงและรับมือกับความรู้สึกเมื่อเผชิญความยากลำบากและท้อถอยได้อย่างไร เธอสามัคคีธรรมตามความจริง และนำเทเรซามาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร อะไรคือประสบการณ์ และสิ่งที่เธอได้รับระหว่างแบ่งปันข่าวประเสริฐกับเทเรซา ร่วมหาคำตอบได้ในวิดีโอเรื่อง ผลแห่งการแบ่งปันข่าวประเสริฐ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger