คำพยานชีวิตคริสเตียน | "พันธนาการแห่งความเสื่อมทราม" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 03 เดือน 01 ปี 2022

ตัวละครหลักเป็นผู้นำ เธอพบว่าพี่เฉินที่เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้นำนั้น มีความสามารถดี และสามัคคีธรรมตามความจริงได้อย่างมีประสิทธิผล กลายเป็นเธอกังวลว่าจะแพ้พี่เฉิน และรู้สึกว่าพี่เฉินมาคุกคามชื่อเสียงและสถานะของเธอ เมื่อตกอยู่ใต้พันธนาการแห่งอุปนิสัยอันเสื่อมทราม เธอก็แข่งขันกับผู้นำคนใหม่คนนี้ในทุกเรื่อง พอเห็นว่าการสามัคคีธรรมตามความจริงของพี่เฉินแก้ไขปัญหาได้ ดีกว่าของเธอ รวมถึงได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากพี่น้องชายหญิงคนอื่น เธอก็เริ่มใช้ชีวิตอยู่ในความคิดลบและกลายเป็นอคติกับพี่เฉิน ถึงกับคิดที่จะไปจากคริสตจักรโดยไม่คำนึงงานที่ต้องดำเนินการที่นั่น แต่ต่อมา เมื่อถูกพระวจนะของพระเจ้าพิพากษาและเปิดโปง เธอก็ได้เข้าใจตัวเองขึ้นบ้าง และหลีกหนีพันธนาการแห่งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามนั้นมาได้ เธอรู้สึกถึงการปลดปล่อยครั้งยิ่งใหญ่ อะไรคือประสบการณ์ของตัวละครหลักคนนี้ พระวจนะใดของพระเจ้า ที่นำเธอให้ออกจากสภาวะที่คิดลบได้ มาฟังสิ่งที่เธอจะเล่าไปด้วยกันได้เลย

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger