“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้าฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียน คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้าคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า "ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย หนังคริสเตียน "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" พระเจ้าทรงเผยความลึกลับเกี่ยวกับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์หนังคริสเตียน "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" พระเจ้าทรงเผยความลึกลับเกี่ยวกับการเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   842  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"

เมิ่งชางหลิน ผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้าน ซึ่งเดิมทีคิดว่า การที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านนั้นจะช่วยให้เขาได้รับการยกเว้นจากการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สีจิ้นผิงมามีอำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพิ่มการข่มเหงต่อความเชื่อทางศาสนามากขึ้น และแม้แต่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านที่บริหารโดยรัฐบาลก็ยังเริ่มทุกข์ทนต่อการปราบปรามและการข่มเหง กางเขนของพวกเขามากมายถูกกระชากลงมา และคริสตจักรถูกรื้อถอน และพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงขั้นเริ่มบีบให้คริสตจักรต่างๆ โบกธงชาติ ร้องเพลงชาติ และแขวนภาพครึ่งตัวของประธานสี […] ทั้งที่มีการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบนี้ ศิษยาภิบาลของเขาก็หาได้นำทางผู้เชื่อทั้งหลายในการอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกสิ่ง เมิ่งชางหลินเชื่อว่า พวกเขาได้จมดิ่งลงจนกลายเป็นทาสซาตานกษัตริย์ของพวกมารไปแล้ว เขาจึงรบเร้าศิษยาภิบาลของเขาให้ทิ้งคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านมาใช้เส้นทางของคริสตจักรบ้าน แต่ศิษยาภิบาลของเขาว่ากล่าวเขาและขวางทางเขา ในตอนนั้นเองพอดีที่เขาได้พบกับเซียงจื่อเฮิง ชาวคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการแสวงหาและสามัคคีธรรม เมิ่งชางหลินจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาว่า นโยบายพึ่งตนเองสามด้านนั้นเป็นแค่กลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการซื้อเวลาเพื่อแผนการของมันในการกำจัดความเชื่อทางศาสนาออกไปให้หมดสิ้น เขามองเห็นว่า เมื่อศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสนำทางผู้เชื่อไปเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขากำลังต่อต้านและทรยศพระเจ้า และพวกนั้นทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงเท็จที่รับใช้ซาตาน ในเวลาเดียวกัน เมิ่งชางหลินก็มาเข้าใจนัยสำคัญที่ว่า การผ่านประสบการณ์การข่มเหงและความทุกข์ยากนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อในองค์พระผู้เป็นพระเจ้า และมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ความเชื่อในพระเจ้าภายใต้ระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นพึงต้องมีการเสี่ยงชีวิตของคนเราเพื่อที่จะติดตามพระเจ้า เขาจึงมาเข้าใจว่า การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีการฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้า และมาเข้าใจว่าคนเราไม่สามารถฟังหรือเชื่อฟังผู้คนเสมือนเป็นพระเจ้าได้ โดยผ่านทางการแสวงหาและการเจาะลึก เมิ่งชางหลินกับคนอื่นๆ จึงมองเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา! พวกเขารู้สึกชื่นบานจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และในที่สุดก็ฝ่าพ้นพันธนาการและการคุมขังของระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และของพวกผู้เลี้ยงเท็จ และพวกต่อต้านพระคริสต์ในโลกศาสนา พวกเขาจึงกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้า

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น