พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020วิธีที่จะให้ลูกมีความสุขในอนาคต | "ความรักของแม่" | หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”  | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย)คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” | ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 (ซับไทย) "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" พระเจ้าทรงเปิดเผยความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ | หนังคริสเตียน "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020 “ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร“ความโหยหา” เมื่อพระเจ้ากลับมาในยุคสุดท้ายจะทรงรับผู้เชื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์อย่างไร

"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   837  

บทนำ

"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ภาพยนตร์คริสเตียนเรื่องใหม่ 2020(ซับไทย)

เมิ่งชางหลิน ผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้าน ซึ่งเดิมทีคิดว่า การที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านนั้นจะช่วยให้เขาได้รับการยกเว้นจากการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สีจิ้นผิงมามีอำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพิ่มการข่มเหงต่อความเชื่อทางศาสนามากขึ้น และแม้แต่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านที่บริหารโดยรัฐบาลก็ยังเริ่มทุกข์ทนต่อการปราบปรามและการข่มเหง กางเขนของพวกเขามากมายถูกกระชากลงมา และคริสตจักรถูกรื้อถอน และพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงขั้นเริ่มบีบให้คริสตจักรต่างๆ โบกธงชาติ ร้องเพลงชาติ และแขวนภาพครึ่งตัวของประธานสี […] ทั้งที่มีการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบนี้ ศิษยาภิบาลของเขาก็หาได้นำทางผู้เชื่อทั้งหลายในการอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกสิ่ง เมิ่งชางหลินเชื่อว่า พวกเขาได้จมดิ่งลงจนกลายเป็นทาสซาตานกษัตริย์ของพวกมารไปแล้ว เขาจึงรบเร้าศิษยาภิบาลของเขาให้ทิ้งคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านมาใช้เส้นทางของคริสตจักรบ้าน แต่ศิษยาภิบาลของเขาว่ากล่าวเขาและขวางทางเขา ในตอนนั้นเองพอดีที่เขาได้พบกับเซียงจื่อเฮิง ชาวคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการแสวงหาและสามัคคีธรรม เมิ่งชางหลินจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาว่า นโยบายพึ่งตนเองสามด้านนั้นเป็นแค่กลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการซื้อเวลาเพื่อแผนการของมันในการกำจัดความเชื่อทางศาสนาออกไปให้หมดสิ้น เขามองเห็นว่า เมื่อศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสนำทางผู้เชื่อไปเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขากำลังต่อต้านและทรยศพระเจ้า และพวกนั้นทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงเท็จที่รับใช้ซาตาน ในเวลาเดียวกัน เมิ่งชางหลินก็มาเข้าใจนัยสำคัญที่ว่า การผ่านประสบการณ์การข่มเหงและความทุกข์ยากนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อในองค์พระผู้เป็นพระเจ้า และมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ความเชื่อในพระเจ้าภายใต้ระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นพึงต้องมีการเสี่ยงชีวิตของคนเราเพื่อที่จะติดตามพระเจ้า เขาจึงมาเข้าใจว่า การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีการฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้า และมาเข้าใจว่าคนเราไม่สามารถฟังหรือเชื่อฟังผู้คนเสมือนเป็นพระเจ้าได้ โดยผ่านทางการแสวงหาและการเจาะลึก เมิ่งชางหลินกับคนอื่นๆ จึงมองเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา! พวกเขารู้สึกชื่นบานจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และในที่สุดก็ฝ่าพ้นพันธนาการและการคุมขังของระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และของพวกผู้เลี้ยงเท็จ และพวกต่อต้านพระคริสต์ในโลกศาสนา พวกเขาจึงกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้า

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น