ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"

วันที่ 22 เดือน 07 ปี 2020

เมิ่งชางหลิน ผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้าน ซึ่งเดิมทีคิดว่า การที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านนั้นจะช่วยให้เขาได้รับการยกเว้นจากการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สีจิ้นผิงมามีอำนาจ พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เพิ่มการข่มเหงต่อความเชื่อทางศาสนามากขึ้น และแม้แต่คริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านที่บริหารโดยรัฐบาลก็ยังเริ่มทุกข์ทนต่อการปราบปรามและการข่มเหง กางเขนของพวกเขามากมายถูกกระชากลงมา และคริสตจักรถูกรื้อถอน และพรรคคอมมิวนิสต์จีนถึงขั้นเริ่มบีบให้คริสตจักรต่างๆ โบกธงชาติ ร้องเพลงชาติ และแขวนภาพครึ่งตัวของประธานสี… ทั้งที่มีการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบนี้ ศิษยาภิบาลของเขาก็หาได้นำทางผู้เชื่อทั้งหลายในการอธิษฐานเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์ในทุกสิ่ง เมิ่งชางหลินเชื่อว่า พวกเขาได้จมดิ่งลงจนกลายเป็นทาสซาตานกษัตริย์ของพวกมารไปแล้ว เขาจึงรบเร้าศิษยาภิบาลของเขาให้ทิ้งคริสตจักรพึ่งตนเองสามด้านมาใช้เส้นทางของคริสตจักรบ้าน แต่ศิษยาภิบาลของเขาว่ากล่าวเขาและขวางทางเขา ในตอนนั้นเองพอดีที่เขาได้พบกับเซียงจื่อเฮิง ชาวคริสเตียนคนหนึ่งในคริสตจักรพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ โดยผ่านทางการแสวงหาและสามัคคีธรรม เมิ่งชางหลินจึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมาว่า นโยบายพึ่งตนเองสามด้านนั้นเป็นแค่กลยุทธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการซื้อเวลาเพื่อแผนการของมันในการกำจัดความเชื่อทางศาสนาออกไปให้หมดสิ้น เขามองเห็นว่า เมื่อศิษยาภิบาลและผู้อาวุโสนำทางผู้เชื่อไปเชื่อฟังพรรคคอมมิวนิสต์จีน พวกเขากำลังต่อต้านและทรยศพระเจ้า และพวกนั้นทั้งหมดเป็นผู้เลี้ยงเท็จที่รับใช้ซาตาน ในเวลาเดียวกัน เมิ่งชางหลินก็มาเข้าใจนัยสำคัญที่ว่า การผ่านประสบการณ์การข่มเหงและความทุกข์ยากนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อในองค์พระผู้เป็นพระเจ้า และมองเห็นอย่างชัดเจนว่า ความเชื่อในพระเจ้าภายใต้ระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นพึงต้องมีการเสี่ยงชีวิตของคนเราเพื่อที่จะติดตามพระเจ้า เขาจึงมาเข้าใจว่า การที่เชื่อในพระเจ้าพึงต้องมีการฟังพระวจนะของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้า และมาเข้าใจว่าคนเราไม่สามารถฟังหรือเชื่อฟังผู้คนเสมือนเป็นพระเจ้าได้ โดยผ่านทางการแสวงหาและการเจาะลึก เมิ่งชางหลินกับคนอื่นๆ จึงมองเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทั้งหมดนั้นเป็นความจริงและเป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า และเห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็คือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา! พวกเขารู้สึกชื่นบานจนแทบจะเก็บอาการไว้ไม่อยู่ และในที่สุดก็ฝ่าพ้นพันธนาการและการคุมขังของระบอบซาตานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และของพวกผู้เลี้ยงเท็จ และพวกต่อต้านพระคริสต์ในโลกศาสนา พวกเขาจึงกลับคืนสู่เบื้องบัลลังก์ของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger