สารคดีคริสเตียน | การรุ่งเรืองขึ้นของสหรัฐและภารกิจของมัน (ไฮไลท์)

วันที่ 09 เดือน 05 ปี 2020

บนพื้นฐานซึ่งยึดมั่นต่อหลักการก่อตั้งของมันอันว่าด้วยอิสรภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาค… สหรัฐได้เล่นบทบาทสำคัญในการให้เสถียรภาพกับสถานการณ์สากลโลก และจัดเตรียมความสมดุลแก่ระเบียบโลก มันเล่นบทบาทซึ่งไม่อาจแทนที่ได้ ในการพิทักษ์และสร้างเสถียรภาพให้แก่สถานการณ์โลก

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger