MV เพลงคริสเตียน | "การชดใช้คืนความรักของพระเจ้าและการเป็นพยานของพระองค์"

วันที่ 08 เดือน 08 ปี 2021

เพลงนำแห่งความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา

ทุกสิ่งที่ผมมี ผมใช้ไปกับพระเจ้าผมอุทิศทุกสิ่งที่ผมมี มอบตัวเองให้พระองค์

ครอบครัวทอดทิ้งผม ผมถูกโลกใส่ร้ายป้ายสี

โอ เส้นทางติดตามพระเจ้าขรุขระ เต็มไปด้วยกรวดหินและหนามแหลม

ผมทุ่มสุดตัวเพื่อเผยแผ่อาณาจักรของพระเจ้าออกไปไกล

ผมได้เห็นฤดูกาลผ่านมาและผ่านไป

ผมรู้ว่า ไม่ว่าอะไรอยู่ข้างหน้า ความโศกเศร้าหรือความชื่นบาน

ขอเพียงพระเจ้าทรงร้องขอแล้วผมจะเชื่อฟัง

บนถนนของพระเจ้าที่รัก ข้าพระองค์เผชิญการทดสอบอันขมขื่น

อันตรายและทุกข์โศก ข้าพระองค์เผชิญโดยไม่ปริบ่น

แม้ร่างกายข้าพระองค์ทนทุกข์ยิ่งนัก แต่ที่หัวใจข้าพระองค์รักคือพระเจ้าองค์หนึ่งเดียว

ข้าพระองค์จะเดินไปทุกที่ เป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำไป

ความทุกข์และการทดสอบโถมทับลงมาบนข้าพระองค์

ชีวิตที่ลุ่มดอน ข้าพระองค์ได้ผ่านมา

ฉันอุทิศอย่างถึงที่สุดที่จะติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

ความทุกข์และการทดสอบโถมทับลงมาบนข้าพระองค์

ชีวิตที่ลุ่มดอน ข้าพระองค์ได้ผ่านมา

ไม่สำคัญที่ฉันสู้ทนการนี้ในชีวิต

ฉันต้องติดตามพระเจ้าและให้คำพยานต่อพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger