สารคดีคริสเตียน | บันทึกพระราชกิจของพระเจ้าเกี่ยวกับการสร้างโลกและการทรงนำทางและการไถ่มวลมนุษย์ (ไฮไลท์)

วันที่ 10 เดือน 05 ปี 2020

คุณอยากรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้อย่างไร? คุณอยากรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงนำทางมวลมนุษย์มาทีละก้าวจนถึงทุกวันนี้อย่างไร? ส่วนตอนอันน่าอัศจรรย์นี้จากภาพยนตร์คริสเตียนเรื่อง องค์หนึ่งเดียวผู้ทรงครองอธิปไตยเหนือทุกสิ่ง บันทึกข้อมูลพระราชกิจของพระเจ้าเกี่ยวกับการสร้างโลก และการทรงนำทางและการไถ่มวลมนุษย์ มันจะเปิดเผยคำตอบเหล่านี้ให้คุณ

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger