MV เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงชื่นชมการกลับใจของกษัตริย์แห่งนีนะเวห์"

วันที่ 20 เดือน 02 ปี 2021

เมื่อกษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทำลายเมือง

ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ และเปลื้องพระฉลอง

สวมผ้ากระสอบ ประทับบนกองขี้เถ้า

ประกาศให้คนและสัตว์นุ่งเช่นกัน

มิให้ผู้คนลิ้มรสซึ่งสิ่งใดแต่พวกเขาต้องทูลขอพระเจ้าด้วยความจริงจัง

กษัตริย์ทรงประกาศว่าทุกคนจะหันหนีหนทางความชั่ว

ละเลิกความรุนแรงจากน้ำมือเขา

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชมซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม

ตั้งแต่อรุณแรกของคน

ทุกองค์ราชันนำคนให้ขัดขวางและต่อต้านพระเจ้า

ไม่นำพวกเขาให้ทูลขอ ให้พระเจ้าไถ่บาปจากทางชั่วของเขา

ให้ทรงอภัยและเลี่ยงการลงโทษทัณฑ์

แต่กษัตริย์ของเมืองนีนะเวห์นำประชาชนหาพระเจ้า

ละทิ้งหนทางแห่งความร้ายเลวและรุนแรง

พระองค์ยังละทิ้งบัลลังก์​ พระเจ้าจึงไม่ทรงพิโรธ

ชีวิตทุกคนจึงห่างไกลจากการทำลาย

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชมซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม

ช่างเป็นปาฏิหาริย์ในประวัติกาล

วิธีพระองค์เป็นต้นแบบของมนุษย์ในการสารภาพ

และกลับใจต่อพระเจ้า

กษัตริย์แห่งนีนะเวห์ทรงได้กลับใจใหม่

สำเร็จในสิ่งที่ผู้นำควรทำ

ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนทรงทำสำเร็จเลย

ไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์ของมนุษย์

มันควรค่าให้การยกย่องและชื่นชมซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้นควรได้ทำตาม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger