วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "เรามาสรรเสริญชีวิตใหม่กันเถิด"

วันที่ 14 เดือน 05 ปี 2024

I

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงปรากฏแล้ว

และทรงแสดงความจริงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระวจนะของพระองค์พิพากษาพวกเรา

ตีสอนพวกเรา และชำระพวกเราให้สะอาด

และทรงนำทางพวกเราบนเส้นทางชีวิตที่ถูก

พระวจนะของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงฉัน

ฉันชื่นชมชีวิตใหม่แห่งการรักพระเจ้า

ฉันไม่หลงทางและอยู่ในความเจ็บปวดอีกต่อไป

จิตวิญญาณของฉันถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้ว

และฉันขับขานบทเพลงทั้งหลายออกมา

ช่างแสนวิเศษที่ได้เข้าใจความจริง

ฉันปลดทิ้งความเสื่อมทรามของฉันและเป็นอิสระอย่างแท้จริง

มโนคติอันหลงผิดและความเข้าใจผิดของฉันล้วนถูกปัดเป่าไป

และอุปนิสัยที่เป็นกบฏของฉันก็เปลี่ยนแปลง

พระวจนะของพระเจ้าคือความจริงอันล้ำค่า

ชำระอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเราให้สะอาด

พวกเราเข้าร่วมงานเลี้ยงของพระคริสต์

และลิ้มรสชาติความรักของพระเจ้า

ฉันจะรักพระองค์ชั่วนิรันดร์

II

เหล่าพี่น้องชายหญิงมารวมกัน

โดยไม่มีสิ่งกีดกั้นหรือระยะห่างระหว่างกันและกัน

ด้วยหัวใจและจิตใจที่เหมือนกันพวกเราให้ความร่วมมือกันในคริสตจักร

ขับร้องบทเพลงสรรเสริญอย่างมีความสุข

เสียงของพวกเราเปี่ยมรักแด่พระเจ้า

และพวกเราขับขานความรู้สึกแท้จริงออกมา

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สร้างพวกเราขึ้นใหม่

เปลี่ยนพวกเราเป็นคนใหม่

ใครจะไม่ส่งเสียงหัวใจ ใครจะไม่ส่งเสียงความรัก

คุณสรรเสริญพระเจ้าและเต้นรำและฉันก็ปรบมือ

พวกเราทำลายพันธนาการของโลก

ของครอบครัว และของเนื้อหนัง

การรักกันนั้นช่างหวานเหลือเกิน

ชีวิตเสื่อมของเราหายไป สุขใจได้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

บรรลุหน้าที่และนำสิริสู่พระเจ้า

พวกเราปฏิบัติความจริง และพวกเรารู้สึกเป็นอิสระและถูกปลดปล่อย

ประชากรของพระเจ้าชื่นชมชีวิตชีวิตใหม่

เรารักพระเจ้าและอยู่ในความสว่าง

พวกเราจะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตลอดกาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger