คำพยานชีวิตคริสเตียน | "ศิษยาภิบาลยืนขวางผมกับราชอาณาจักรของพระเจ้า" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 14 เดือน 05 ปี 2022

เมื่อมองค้นเข้าไปในพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในอินเทอร์เน็ต ตัวละครหลักก็รู้สึกว่าเขาได้รับเสบียงอาหารทางวิญญาณอย่างล้นเหลือ แต่เขาแปลกใจตอนที่ศิษยาภิบาลของเขารู้เรื่องนี้และบังคับให้เขาลบข้อมูลติดต่อพี่น้องชายหญิงจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาถูกบังคับให้กลับไปทำงานปรนนิบัตในคริสตจักรเดิม แต่เขาไม่รู้สึกว่าได้รับการเลี้ยงดูจากพวกเขาเลย เขาจึงรู้สึกทุกข์ระทม ที่แย่ยิ่งกว่านั้นคือภรรยาของเขาที่ถูกศิษยาภิบาลเป่าหูก็เริ่มกีดกันไม่ให้เขาศึกษาพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าด้วย แม้จะมีสิ่งกีดขวางและการกดขี่อย่างต่อเนื่อง เขาก็มั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือองค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมา เขาได้ล่วงรู้พฤติกรรมของพวกนักบวช สุดท้ายเขาและภรรยาก็ยอมรับพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger