MV เพลงคริสเตียน | "หัวใจของฉันกำลังถวิลหา"

วันที่ 06 เดือน 11 ปี 2021

การเดินทางไกลยาวนานของชีวิตคน

เต็มไปด้วยลม ฝน การเปลี่ยนแปลงมากมาย

หลายปีที่ยืดเยื้อ อ้างว้าง ยากลำบาก

เมฆดำแผ่คลุมสร้างความหวาดกลัว

ซาตานมีอิทธิพล โหดร้ายสุดทน

ปกครองเยี่ยงเผด็จการ ปิดกั้นความคิดคน

เมื่อถูกทดลอง มนุษย์นั้นหลงทิศทาง

ไล่ตามชื่อเสียง ทรัพย์ ช้ำชอกทั่วตัว

เจ็บหนักและสูญเสียสภาพเสมือนมนุษย์

แผลทั่วกาย ล้าทั้งตัวและหัวใจ

ไร้เรี่ยวแรงเหลือจะต่อสู้สุดท้อใจ

ไร้ที่พึ่งพิง เจ็บปวด สับสนใจ

โหยหาที่จะค้นพบดินแดนไร้ราคี

ค้นหาหนักหน่วง ท่องไปบนแผ่นดินโลก

หัวใจมืดมน ฉันอธิษฐานอย่างจริงจัง

หวังให้พระเจ้าช่วยฉันรอดความเศร้าใจ

ฟ้าร้องทั้งเจ็ด กังวานออกไปดังสนั่น

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงปรากฏ ทรงงาน

ฉันได้ยินพระวจนะจึงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์

ฉันลิ้มรสพระวจนะจึงรู้จักความจริง

พระวจนะพระคริสต์ให้น้ำมา

รู้สึกถึงรักแท้จริงของพระเจ้าด้วยตนเอง

ผ่านการถลุง บททดสอบ ความเจ็บปวด

เพิ่มพูนชีวิตด้วยการเติบโต

ถูกพิพากษา ฉันสลัดทิ้งความเสื่อมทราม

ได้ความรอดและการชำระสะอาด

จะไม่มีแล้วความเศร้า น้ำตา

ฉันน้อมคำนับพระเจ้าและเผยหัวใจ

พระเจ้าทรงเลือกฉันเพราะความรักของพระองค์

ฉันรู้สึกขอบคุณกับความรอดของพระองค์

ฉันปฏิบัติความจริง ดำรงชีพเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ปฏิบัติหน้าที่ ตอบแทนรักของพระองค์

พระเจ้าทรงเลือกฉันเพราะความรักของพระองค์

ฉันรู้สึกขอบคุณกับความรอดของพระองค์

ฉันปฏิบัติความจริง ดำรงชีพเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ปฏิบัติหน้าที่ ตอบแทนรักของพระองค์

ปฏิบัติหน้าที่ ตอบแทนรักของพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger