สารคดีคริสเตียน | การบริหารจัดการของพระเจ้าเคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ (ไฮไลท์)

วันที่ 19 เดือน 05 ปี 2020

เมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของมวลมนุษย์ คืออาดัมและเอวา ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามนั้น พระเจ้าได้ทรงเริ่มต้นการบริหารจัดการของพระองค์เกี่ยวกับความรอดของมวลมนุษย์ นับตั้งแต่เวลานั้น พระองค์ได้ทรงพระราชกิจอย่างไม่หยุดหย่อน กล่าวคือ พระเจ้าได้ทรงประกาศกฤษฎีกาธรรมบัญญัติต่างๆ เพื่อทรงนำมวลมนุษย์ และพระองค์ได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์โดยพระองค์เองเพื่อถูกตรึงกางเขนและไถ่มวลมนุษย์ และในระหว่างยุคสุดท้ายนี้ พระเจ้าทรงสานต่อพระราชกิจของพระองค์ โดยทรงทำให้คำเผยพระวจนะทั้งหลายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ลุล่วงไป นั่นคือ "เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน" (ยอห์น 14:2) "เราจะมาในเร็วๆ นี้ และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน" (วิวรณ์ 22:12)

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger