MV เพลงคริสเตียน | "หัวใจที่จงรักภักดีสำหรับพระเจ้า"

วันที่ 15 เดือน 07 ปี 2021

พระเจ้า! แม้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ไม่ได้มีค่ามากนักสำหรับพระองค์

แต่ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะทุ่มเทอุทิศมันแด่พระองค์

แม้ว่าพวกมนุษย์จะไม่มีค่าคู่ควรที่จะรักพระองค์

และความรักและหัวใจของพวกเขาก็ไร้ค่า

ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงทราบถึงความพึงปรารถนาของหัวใจพวกมนุษย์

และแม้ว่าร่างกายของพวกมนุษย์ไม่ได้รับการยอมรับจากพระองค์

ข้าพระองค์ก็ปรารถนาให้พระองค์ทรงยอมรับหัวใจของข้าพระองค์

ข้าพระองค์นั้นน้อยยิ่งกว่าฝุ่น

ข้าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้

นอกจากจะทุ่มเทอุทิศหัวใจอันจงรักภักดีนี้แด่พระองค์

พระเจ้า! แม้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ไม่ได้มีค่ามากนักสำหรับพระองค์

ข้าพระองค์เต็มใจที่จะทุ่มเทอุทิศหัวใจของข้าพระองค์อย่างหมดสิ้นแด่พระองค์

แม้ว่าข้าพระองค์จะไร้ความสามารถที่จะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้เลยก็ตาม

ข้าพระองค์เต็มใจที่จะทำให้พระองค์พึงพอพระทัยอย่างจงรักภักดี

ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะต้องทรงเฝ้ามองหัวใจของข้าพระองค์

ข้าพระองค์ไม่ขออะไรในชีวิตของข้าพระองค์ นอกจากขอว่าความคิดเรื่องความรักสำหรับพระองค์ของข้า

พระองค์และความปรารถนาของหัวใจของข้าพระองค์จะได้รับการยอมรับจากพระองค์

ข้าพระองค์นั้นน้อยยิ่งกว่าฝุ่น

ข้าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้

นอกจากจะทุ่มเทอุทิศหัวใจอันจงรักภักดีนี้แด่พระองค์

พระเจ้า! แม้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ไม่ได้มีค่ามากนักสำหรับพระองค์

แต่ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะทุ่มเทอุทิศมันแด่พระองค์

ข้าพระองค์อยู่กับพระองค์มาเป็นเวลานานเหลือเกิน ทว่าข้าพระองค์ไม่เคยได้รักพระองค์เลย

นั่นคือหนี้อันใหญ่หลวงที่สุดของข้าพระองค์

แม้ว่าข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่ได้รู้จักพระองค์

และข้าพระองค์ยังถึงขั้นพูด

บางสิ่งไม่เหมาะสมลับหลังพระองค์เสียด้วยซ้ำ

การคิดถึงสิ่งเหล่านี้ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกเป็นหนี้พระองค์ยิ่งขึ้นไปอีก

ข้าพระองค์นั้นน้อยยิ่งกว่าฝุ่น

ข้าพระองค์ไม่สามารถทำอะไรได้

นอกจากจะทุ่มเทอุทิศหัวใจอันจงรักภักดีนี้แด่พระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger