คำพยานชีวิตคริสเตียน | "เรียนรู้จากการขับผู้กระทำชั่ว" เรื่องจริงของคริสเตียน

วันที่ 26 เดือน 05 ปี 2022

ระหว่างที่ทำหน้าที่ผู้นำคริสตจักร เธอค้นพบว่าผู้นำกลุ่มชื่อเกาไม่ทำงานที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง แต่มองหาสิ่งต่างๆ เพื่อใช้ต่อต้านบรรดาผู้นำและหัวหน้างาน เธอว่าร้ายพวกเขาและตัดสินพวกเขาลับหลัง และพยายามยุยงปลุกปั่นพี่น้องชายหญิงให้ข่มเหงและขับไล่หัวหน้างานคนนี้ นี่ทำให้งานของคริสตจักรหยุดชะงักอย่างร้ายแรง แม้จะสามัคคีธรรมอยู่หลายครั้ง เธอก็ยังไม่ยอมกลับใจ ดังนั้นตามหลักธรรม เธอจึงควรถูกแทนที่ แต่ตัวละครเอกไม่ได้จัดการเรื่องนี้อย่างทันท่วงที เปิดโอกาสให้เกาทำชั่วต่อไป หลังจากนั้น เธอรู้สึกเสียใจ และกำจัดเกาออกจากคริสตจักรในที่สุด เธอได้เรียนรู้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์ว่าด้วยการขับไล่คนทำชั่วคนหนึ่งออกไป?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger