หนังไทยเต็มเรื่อง | "เสียงเคาะประตู" วิธีต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า

วันที่ 30 เดือน 07 ปี 2020

สองพันปีมาแล้ว องค์พระเยซูเจ้าตรัสคำเผยพระวจนะไว้ว่า "เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า 'เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด'" (มัทธิว 25:6) (© THSV) "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา" (วิวรณ์ 3:20) (© THSV) สองพันปีที่ผ่านมา เหล่าผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เฝ้าระวังและรอคอยการเคาะที่ประตูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น พระองค์จะทรงเคาะที่ประตูของมวลมนุษย์อย่างไรเมื่อพระองค์ทรงกลับมา? ในยุคสุดท้าย ผู้คนบางคนได้เป็นพยานว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมา—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่ทรงจุติเป็นมนุษย์—และว่าพระองค์กำลังทรงพระราชกิจการพิพากษาในยุคสุดท้าย ข่าวนี้ได้เขย่าให้โลกศาสนาทั้งหมดทั้งมวลจนสั่นสะเทือน

หยาง อ้ายกวาง ตัวดำเนินเรื่องหลักของภาพยนตร์ ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเวลาหลายทศวรรษและได้มีส่วนอย่างกระตือรือร้นในงานและการประกาศเสมอ เธอรอคอยที่จะต้อนรับการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่ง คนสองคนมาและเคาะที่ประตู บอกหยาง อ้ายกวาง และสามีของเธอว่าองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาแล้ว และแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ร่วมกับพวกเขา พวกเขาถูกขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้งโดยพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เพราะหยาง อ้ายกวาง ได้อยู่ภายใต้วิธีคิดที่ผิด การหลอกลวงและการบังคับควบคุมของพวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส เธอจึงไล่พวกพยานของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ออกไปจากบ้าน หลังจากนั้นพยานเหล่านั้นก็เคาะประตูบ้านของพวกเขาหลายครั้งและอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้หยาง อ้ายกวาง ฟัง เป็นพยานให้กับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย ในช่วงเวลานี้ พวกศิษยาภิบาลก็ทำให้การเป็นพยานหยุดชะงักและขัดขวางหยาง อ้ายกวาง ครั้งแล้วครั้งเล่า และเธอก็หวั่นไหวต่อไป อย่างไรก็ตาม โดยผ่านการฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ หยาง อ้ายกวาง มาเข้าใจความจริงและได้รับความหยั่งรู้เกี่ยวกับข่าวลือและวิธีคิดที่ผิดทั้งหลายที่ถูกแพร่ข่าวโดยพวกศิษยาภิบาลและผู้อาวุโส ในที่สุดเธอก็เข้าใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคาะประตูของผู้คนอย่างไรระหว่างช่วงเวลาของการทรงกลับมาของพระองค์ในยุคสุดท้าย และพวกเราควรต้อนรับพระองค์อย่างไร เมื่อหมอกจางลง หยาง อ้ายกวาง ก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในที่สุดและรับรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง!

เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอนี้มาจาก:www.stockfootage.com

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger